Rachunkowość

Zatwierdzanie i udostępnianie sprawozdanie finansowego

W uzupełnieniu informacji odnośnie sprawozdań finansowych podaję zasady zatwierdzania, udostępniania i odpowiedzialności.

Właściciele podejmują uchwały:

  1. zatwierdzające sprawozdanie finansowe – nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego
  2. o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty – osoby fizyczne składają zeznanie roczne do 30.04.201X

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 0

Podpisywanie sprawozdania finansowego

Oto kto i gdzie powinien podpisywać dokumenty sprawozdania finansowego.

Podpisy potwierdzają:

  1. rzetelność,
  2. jasność
  3. zgodność z zasadami polityki rachunkowości określonymi w ustawie.

Sprawozdanie (sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego) podpisują (data podpisu!);

  1. osoba która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych
  2. kierownik jednostki (organ wieloosobowy – wszystkie osoby)

Są to osoby sprawujące funkcje na dzień podpisywania sprawozdania (nie ma znaczenia czy w roku obrotowym sprawowały funkcje czy też prowadziły księgi)

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 0

Sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek

Kontynuuję odpowiedź na pytanie z wpisu odnośnie sprawozdawczości. Oto do czego zobligowane są średnie i małe jednostki.

W bilansie oraz rachunku zysków i strat wykazują:

  1. dane oznaczone literami i cyframi rzymskimi (art. 50 UoR)
  2. nie mają obowiązku wyodrębniania danych o jednostkach powiązanych,
  3. odpowiednie uproszczenia stosują w dodatkowej informacji i objaśnieniach.

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 0

Które firmy są zobligowane do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej, a które do uproszczonej

Jedna z czytelniczek napisała:

W związku z udzielanym wsparciem (dofinansowaniem) uczestnikom naszych szkoleń, jesteśmy zobligowani do gromadzenia dokumentacji obejmującej dokumenty finansowe firm uczestniczących w szkoleniach, a dokładnie sprawozdań finansowych.

Które firmy są zobligowane do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej, a które do uproszczonej, obejmującej głównie bilans, rachunek zysków i strat oraz ewentualnie cash-flow? Czy art.64 ustawy o rachunkowości wymienia te instytucje, które muszą prowadzić pełną sprawozdawczość?

Odpowiadam poniżej oraz w kolejnych artykułach.

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 2

Ochrona danych księgowych

Ustawa o rachunkowości przywiązuje dużą rolę do kwestii ochrony danych, która przejawia się na trzy sposoby: ochrona dostępu do danych, ochrona systemu przed uszkodzeniem oraz ochrona przechowywanych danych.

Ochrona dostępu do danych sprowadza się do zabezpieczenia systemu przed ingerencją osób nieupoważnionych. W szczególności polega na stosowaniu odpowiedniej polityki w zakresie haseł lub innych metod identyfikacji użytkownika, odpowiedniego zabezpieczania pomieszczeń w których znajduje się sprzęt (zamki, alarmy, odpowiednie drzwi i okna itp.) oraz stosowaniu środków ograniczających podjęcie pracy (np. wymienny nośnik pamięci).

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości, Przepisy podatkowe  . 0

Opis stosowanego systemu informatycznego

Obecnie księgi rachunkowe prowadzone są najczęściej przy użyciu komputera. Aby móc to robić musisz jednak wcześniej przygotować opis stosowanego systemu. Powinien on zawierać w szczególności opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Co to jest koszt krańcowy

Gdy planujesz zwiększenie produkcji co bierzesz pod uwagę? Możliwości produkcyjne –  to na pewno, ale równie istotnym czynnikiem będzie związany ze wzrostem produkcji wzrost kosztów. Jeśli robisz szczegółową analizę i wyliczasz nakłady dla każdego produktu, to w przypadku planowanego zwiększenia produkcji określasz zapewne przyrost kosztów w odniesieniu do każdej kolejnej jednostki ponad to, co już produkujesz. Jednym słowem posiłkujesz się w tym przypadku rachunkiem kosztów krańcowych.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Założenia i szacunki, czyli co, gdzie i kiedy

Przygotowując sprawozdania finansowe należy przyjąć wiele założeń, dokonać całe mrowie szacunków, a w związku z tym przygotować się na możliwości odchyleń wyznaczanych wartości. Aby rzetelnie prowadzić księgi w wielu przypadkach musimy kierować się subiektywną oceną, a nie jedynie wykonywać machinalne operacje. Właśnie ta potrzeba indywidualnego podejścia jest jednym z najważniejszych powodów wydłużania się czasu dokonywania rozliczeń księgowych.

Konieczność wykonywania tak dokładnych szacunków wynika z przyjętej zasady wiernego obrazu wymagającej od finansisty pokazywania sytuacji przedsiębiorstwa w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. Gdyby zasada ta nie była stosowana sprawozdanie finansowe straciłoby całkowicie rację bytu, gdyż nie pozwalałoby podejmować racjonalnych decyzji. Aby  osiągnąć wierny obraz należy więc przypisać niektóre wielkości księgowe, takie jak zobowiązania, koszty, przychody, do odpowiednich okresów, a także działów, czynności czy produktów.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Controlling jako narzędzie zarządzania firmą

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”

John D. Rockefeller

Controlling, chociaż jego popularyzacja nastąpiła dopiero w ostatnich 20-tu latach, nie jest pojęciem nowym. Już w XV wieku na dworze angielskim pojawił się „countroller” odnotowujący wpływy i wydatki środków pieniężnych. Jednak za kolebkę controllingu uznaje się USA, gdzie w roku 1778 utworzono stanowisko „comp-rollera”.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości, Rachunkowość zarządcza  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!