Podatek VAT

Limity obowiązujące w 2014 roku

Podatek dochodowy

Limity podatkowe dla przedsiębiorców w roku 2014 wynoszą:

  • dla ryczałtu ewidencjonowanego
EUR PLN
Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 150.000 euro 633.450 zł*
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie 25.000 euro 105.575 zł*

* do przeliczenia stosuje się średni kurs euro z 1 października 2013 r. – tabela NBP nr 190/A/NBP/2013 – 1 € = 4,2230 zł

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Celna procedura dostawy bezpośredniej – o co chodzi?

24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez urząd celny… (Dz.U. Nr 97 z 2004r. poz. 967 z późn. zm.), która uprościła wnioskowanie o uznawanie miejsc, w których można dokonywać czynności przewidzianych prawem celnym.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

VAT od samochodów w 2014 roku – projekt zmian

Ministerstwo Finansów wystąpiło już z projektem ustawy[1] wprowadzającej zmiany w systemie odliczeń podatku VAT od samochodów. Stało się to możliwe dzięki decyzji derogacyjnej Rady Unii Europejskiej[2], w której Polska została upoważniona do zastosowania odstępstwa w postaci ograniczenia odliczenia podatku VAT. Zobacz, co przewiduje nowelizacja.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Paczki świąteczne dla pracowników bez VAT

Jeśli planujesz przekazanie pracownikom paczek świątecznych, zrób to tak, by przekazanie to nie rodziło konieczności opodatkowania podatkiem VAT. Kiedy tak się stanie?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od kwietnia tego roku, nie podlega opodatkowaniu przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek, jeśli przekazanie to ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prezentem o małej wartości natomiast są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, albo
  2. których przekazania nie ujęto w takiej ewidencji, ale jednostkowa cena nabycia towaru netto lub koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Sprzedaż posiłków – usługa czy dostawa towarów?

Jeśli prowadzisz działalność polegającą na sprzedaży gotowych posiłków, to istotne – z punktu widzenia opodatkowania VAT – będzie ustalenie czy dokonujesz dostawy towaru w postaci gotowego posiłku czy też świadczysz usługę gastronomiczną (restauracyjną lub cateringową). Rzecz w tym, że przy zakwalifikowaniu działalności jako dostawa towaru stosujesz przy sprzedaży stawkę VAT w wysokości 5%.[1] Co istotne, takiej kwalifikacji dokonujesz sam. Pamiętaj jednak, że nie masz tu pełnej dowolności w interpretacji. Kwalifikacja działalności czy towarów musi być zgodna z zasadami określonymi w poszczególnych klasyfikacjach czy nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie prawa wspólnotowego.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Materiały reklamowe a VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia br. powstały wątpliwości, czy nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych należy opodatkować VAT czy też nadal nie podlegają one temu podatkowi. Wątpliwości te wynikają z faktu usunięcia z przepisu ustawy wyłączającego obowiązek opodatkowania „przekazania bez wynagrodzenia drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych”.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym

Wystawiasz paragony? Przeraża cię zamieszanie wokół tego, co musi się na nich znajdować? Postaram się ci pomóc to ogarnąć. Zwłaszcza, że Ministerstwo Finansów zmieniło swoje zalecenia odnośnie określania na paragonach fiskalnych nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację.

Na początek krótko o nowych elementach, które począwszy od 1 kwietnia 2013 r.[1] powinny na paragonie się pojawiać. Poza więc tym, co już wcześniej na paragonie musiałeś mieć teraz jeszcze musisz:

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Twoja działalność polega na udzielaniu pożyczek lub kredytów? Musisz to wiedzieć!

Udzielanie pożyczek/kredytów to usługi objęte ustawą o VAT. Korzystają one jednak ze zwolnienia przedmiotowego, dlatego faktury dokumentujące wykonanie usługi powinny być wystawiane ze stawką „zw”. Brak podatku nie oznacza jednak, że możesz te usługi pominąć w rozliczeniu VAT. Przeciwnie, wszystkie powinieneś wprowadzić do rejestru sprzedaży i ująć w swojej deklaracji VAT.

Obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania będzie w tym przypadku kwota uiszczonych odsetek oraz odsetek wprawdzie nieuiszczonych, ale których termin zapłaty minął.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Zaliczyłeś wpłacone w przetargu wadium na poczet ceny nabycia? Czy wiesz, kiedy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu?

W przypadku, gdy wpłacone w ramach przetargu wadium ma być zaliczone na poczet ceny nabycia, to powinieneś traktować je jak zadatek/zaliczkę. Oznacza to, że obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie u ciebie z chwilą wyboru i zatwierdzenia oferenta. I to wówczas masz obowiązek rozliczyć VAT od kwoty wpłaconego wadium, które zostaje zaliczone na poczet należności. Stanowi ono bowiem już w tej chwili niejako zadatek na poczet ceny i zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT rodzi obowiązek podatkowy w momencie jego wpłaty.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!