Regulamin. Dostawa i płatność. Reklamacje i zwroty.

Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę (nazywanej dalej w regulaminie „Sprzedawcą”):

  ELKAM Elżbieta Kamińska
  Doradca Podatkowy 01631

  Adres biura:
  ul. Janowiecka 12
  85-376 Bydgoszcz

  Adres siedziby:
  Cisiny 8
  86-141 Lniano

  tel. +48 52 379-60-65

  kontakt@www.finansetwojejfirmy.pl

  Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9670041460.

  .
 2. Składając zamówienie Klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.
 3. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
 4. Sprzedawca nie przetwarza danych związanych z kartami kredytowymi. Dane te są pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez firmy realizujące płatność dla Sprzedawcy, na oddzielnych, zabezpieczonych bezpiecznym szyfrem, stronach.
 5. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 8. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.
 9. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są konserwacje serwisu.
 11. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedawca niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 14. Do każdego zamówienia sprzedawca wystawia faktury VAT.
 15. Sposoby, koszty i terminy dostawy oraz płatności są szczegółowo wymienione w sekcji Dostawa i Płatność (na tej stronie poniżej), a także podawane i obliczane automatycznie na stronie z zamówieniem.
 16. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy przewozowej.

 17. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego z firmą przewozową (Poczta Polska S.A.) w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionych produktów.
 18. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 19. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 20. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane.
 21. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

 22. Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) zgodnie z Zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 23. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wtedy skontaktować się ze Sprzedawcą.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

Wymagania techniczne w przypadku zakupu produktów cyfrowych

Użytkownik może korzystać ze sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies.
 2. Komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej ekranu 1250×780 pikseli, z zainstalowaną kartą dźwiękową, wyposażony w słuchawki, głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki: PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), MP3 oraz MP4 lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania wyżej wymienionych plików

 

Powrót do góry

Dostawa i płatność

Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny.

Nasze produkty dostarczamy drogą elektroniczną do następujących krajów:  (kliknij aby zobaczyć pełną listę).

Wysyłka produktów cyfrowych jest bezpłatna.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:

 • Przedpłata bezpośrednio na konto bankowe
 • PayU
 • Transferuj.pl

Powrót do góry

Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy

Z dokonanego zakupu można zrezygnować zgodnie z podanymi niżej zasadani odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2-3 niniejszych zasad zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej dni jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 3. W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez sprzedawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 4. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie jednej fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumewnta weszła w posiadanie rzeczy.
 5. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia emailem na adres kontakt@www.finansetwojejfirmy.pl lub pocztą na adres:

  ELKAM Elżbieta Kamińska
  Doradca Podatkowy 01631

  Adres biura:
  ul. Janowiecka 12
  85-376 Bydgoszcz

  Adres siedziby:
  Cisiny 8
  86-141 Lniano

 7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sklep nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Powrót do góry

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ELKAM Elżbieta Kamińska
Doradca Podatkowy 01631

Adres biura:
ul. Janowiecka 12
85-376 Bydgoszcz

Adres siedziby:
Cisiny 8
86-141 Lniano

email: kontakt@www.finansetwojejfirmy.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Powrót do góry

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!