Środki trwałe

Amortyzacja i minimalny okres używania

Kolejnym ważnym kryterium, które również w pewnym sensie może budzić wątpliwości, jest przewidywany, minimum roczny, okres używania. Z przepisu tego wynika, że decyzja odnośnie okresu użytkowania pozostawiona jest tobie.

Zgodnie z definicją podatkową środkiem trwałym może być tylko rzecz o okresie używania dłuższym niż roczny, wszystkie inne przedmioty (maszyny, urządzenia) możesz bezpośrednio zaliczyć w koszty. Problem może pojawić się w przypadku zakupu urządzenia, które początkowo przewidujesz użytkować krócej niż rok, ale okaże się, że używasz go dłużej niż początkowo zakładałeś.

Czytaj dalej →

Środki trwałe  . 2

Amortyzacja przedmiotów używanych do celów prywatnych

Aby rzecz została uznana za środek trwały i w związku z tym byś mógł skorzystać z prawa do odpisów amortyzacyjnych,  musi ona być wykorzystywana w firmie czy mówiąc inaczej – dla celów twojej działalności gospodarczej.

Nie powinieneś mieć problemów z klasyfikacją specjalistycznych maszyn i urządzeń, ale problem pojawić się może (problem dowodowy w postępowaniu z urzędem skarbowym) w przypadku rzeczy, które możesz jednocześnie wykorzystywać dla własnych, prywatnych celów. W takich przypadkach, każdorazowo (jeśli prowadzisz np. firmę w mieszkaniu) będziesz musiał udowodnić, że sprzęty, które amortyzujesz są ci przede wszystkim niezbędne w działalności.

Czytaj dalej →

Środki trwałe  . 0

Czy można amortyzować rzeczy niekompletne?

Kolejne kryterium klasyfikacji środka trwałego to kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia środka do używania – oznacza to, że absolutnie nie możesz amortyzować rzeczy niekompletnych lub uszkodzonych zanim ich nie doprowadzisz do funkcjonalności.

Przykładowo jeśli zakupisz sprzęt komputerowy bez oprogramowania niezbędnego do korzystania z tego sprzętu, nie możesz rozpocząć amortyzacji dopóki się w to oprogramowanie nie zaopatrzysz i nie zainstalujesz go na komputerze. Czytaj dalej →

Środki trwałe  . 0

Jakie składniki majątku możesz lub powinieneś amortyzować?

Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta, w praktyce jednak napotykasz pewnie trochę problemów choćby z klasyfikacją nabywanych przedmiotów, a kwestia czy zaliczyć coś do środków trwałych czy potraktować jako jednorazowy koszt jest bardzo istotna, bo po pierwsze – wpływa na osiągane przez twoją firmę wyniki finansowe, a po drugie – kształtuje podstawę opodatkowania. Błędna klasyfikacja może więc skutkować zaniżeniem lub zawyżeniem dochodu a co za tym idzie – nieprawidłowym naliczeniem podatku i konsekwencjami w postaci problemów z urzędem skarbowym.

Czytaj dalej →

Środki trwałe  . 0

Czym jest amortyzacja

Jak już pewnie wiesz amortyzacja jest rozliczanym w czasie kosztem zakupu majątku o trwałym tj. długoterminowym charakterze. Majątek ten, to oprócz maszyn, urządzeń i środków transportu również prawa w postaci licencji, praw autorskich, praw do znaków towarowych i wszelkie nakłady inwestycyjne ulepszające obce środki trwałe, wykorzystywane przez ciebie w prowadzonej działalności.

Czytaj dalej →

Środki trwałe  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!