Inne

Względy psychologiczne outsourcingu usług księgowych

Często problemem we wdrożeniu koncepcji outsourcingowych są też względy psychologiczne. Zlecenie niektórych działań na zewnątrz firmy będzie skutkowało reorganizacją wewnętrzną firmy. Zmienią się niektóre procedury oraz struktura organizacyjna, konieczne będą zwolnienia pracowników.

Według badań zarówno pracownicy wyższego, jak i niższego szczebla nie lubią zmian, a już na pewno nie lubią takich, które łączą się ze zwolnieniami. To może zaś rzutować na efektywność całego przedsięwzięcia. Bo jeżeli współpraca między zleceniobiorcą a twoimi pracownikami nie będzie się układać to jej efekty z natury rzeczy muszą być marne.

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Własność w amortyzacji

Własność lub współwłasność oznacza, że tylko rzeczy lub prawa, które w całości lub części należą do ciebie możesz traktować jak środki trwałe.

Na przykład:

–  jeśli w prowadzeniu działalności używasz pożyczonego (na podstawie umowy użyczenia) samochodu, to wydatki związane z jego eksploatacją będą kosztem uzyskania przychodu (zgodnie z prowadzoną ewidencją  przebiegu pojazdu), ale samego pojazdu  nie możesz amortyzować tj. koszty jego amortyzacji nie będą twoim kosztem w sensie prawa podatkowego, a to dlatego , że samochód nie jest twoją własnością. Jednym słowem, to nie fakt posiadania czy dysponowania przedmiotem jest kryterium decydującym, a jego własność;

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Jakie są te rachunkowości i w jaki sposób możesz z nich korzystać?

W zależności od tego jakim celom ma służyć, wyodrębnia się dwa działy rachunkowości, których głównym kryterium rozróżniającym jest odbiorca informacji końcowych.

Są to: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza.

Ich obszary zainteresowań pokrywają się wzajemnie, różni zaś jedynie sposób przetwarzania informacji i efekt końcowy w postaci raportów.

Celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie informacji dla otoczenia firmy czyli informacji opracowanej pod kątem odbiorcy zewnętrznego. W przypadku małej i średniej firmy będą to przede wszystkim kontrahenci, inwestorzy, urzędy skarbowe i banki.

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Czy zawsze musisz sie trzymać zasad rachunkowości?

Oczywiście nie oznacza to, że musisz sztywno trzymać się raz przyjętych zasad sprawozdawczości, takie  usztywnienie reguł zazwyczaj hamuje rozwój poza tym  mijałoby się celem nadrzędnym rachunkowości, którym jest dostarczanie bieżącej, rzetelnej i użytecznej, czyli dostosowanej do bieżących potrzeb, informacji . Jakim sposobem to osiągnąć?

Wystarczy, że każdą zmianę  w przyjętym sposobie ewidencjonowania zjawisk wyjaśnisz w sprawozdaniu i przedstawisz (liczbowo) jej wpływ na   wyniki finansowe firmy. Dzięki temu odbiorca informacji uzyska przejrzysty i jasny obraz, bez zakłóceń spowodowanych ewentualnymi zmianami.

Uzupełnianie sprawozdań o  informacje dodatkowe przydatne jest też w sytuacjach, w których za moment zaistnienia zdarzenia czyli sygnał do jego zaewidencjonowania przyjmuje się datę jego usankcjonowania przepisami prawa (np. datę rejestracji w sądzie).

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to na przykład data rejestracji podwyższonego kapitału mimo, że jego podwyższenie w drodze uchwały mogło mieć miejsce dużo wcześniej – z punktu widzenia odbiorcy informacja taka ma pierwszorzędne znaczenie a zapisach księgowych pojawia się  z opóźnieniem.

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Jak zasady rachunkowości wpływają na wynik w twojej firmie?

Wraz z rozwojem gospodarki, postępującą globalizacją i wymuszanym przez to rozwojem mechanizmów informacyjnych, w celu usprawnienia procesów wymiany informacji rozwija się  rachunkowość. Stale powiększa się też obszar jej działania. W pewnym sensie jest już wszechobecna.

Zmiany systemu podatkowego i konieczność  rozliczania się z fiskusem sprawiają, że pewne aspekty rachunkowości na stałe wpisały się w codzienne życie.

Wymaga to oczywiście ujednolicenia zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i dostosowania się do wypracowanych na przestrzeni wieków standardów.
I tak , jedną z podstawowych zasad jest ta, że wszystkie

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Jak uzyskana informacja wspomaga nas w rozwoju firmy?

Z funkcji informacyjnej wynika zatem funkcja analityczna rachunkowości. 

Bo skoro jesteśmy już w posiadaniu odpowiednich danych , mamy podstawy i czytelny materiał do prześledzenia związków pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi  pod dowolnym kątem.

Analizując przychody i związane z nimi koszty, wszystkie ujęte w sposób liczbowy i zsynchronizowane czasowo, otrzymasz konkretną informację o dochodowości swojego przedsięwzięcia. Jeśli jest ona zadowalająca możesz skupić się na analizie i planowaniu pod kątem rozwoju firmy, a jeśli wyniki uznasz za niezadowalające  pod jakimś względem, przetworzone rachunkowo informacje  dostarczą ci danych niezbędnych do wyznaczenia kierunku ewentualnych zmian.

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Jakie korzyści możesz mieć z rachunkowości?

     W dużym skrócie rachunkowość można zdefiniować jako system do ewidencjonowania zdarzeń w postaci ilościowej i wartościowej. Z założenia, jako system liczbowy, jest systemem prostym i przejrzystym i przy odrobinie zaangażowania bardzo łatwym do opanowania.

System ten funkcjonuje od długiego czasu, a wypracowane przezeń główne zasady ewidencjonowania zdarzeń nie ulegają zasadniczym zmianom i są wręcz intuicyjnie proste. Jego poznanie nie wymaga aż tak wielkiego wysiłku jak mogłoby się  wydawać i polega bardziej na zrozumieniu niż wyuczeniu.

Warto byś sobie to uświadomił, aby w pełni skorzystać z oferowanych przez rachunkowość   możliwości. Tym bardziej, że skoro  prowadzenie ewidencji księgowej wymuszane jest przepisami prawa, możesz przy okazji skorzystać z jej innych zastosowań.

Przede wszystkim powinieneś pozbyć się przekonania , jakoby  rachunkowość była  dziedziną zrozumiałą jedynie dla wąskiego grona specjalistów . Jako właściciel firmy sam sprawnie poruszasz się w tym obszarze, chociaż być może nie do końca jesteś tego świadom.

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Do czego służy rachunkowość?

       Pierwszą twoją reakcją, w odpowiedzi na tak postawione pytanie,  będzie prawdopodobnie przypomnienie sobie o obowiązku  naliczania i odprowadzania podatków i  wniosek,  że prowadzenie rachunkowości niezbędne jest dla celów  podatkowych i ewentualnej kontroli ze strony  urzędów skarbowych czy ZUS.

Być może w następnej kolejności dostrzeżesz konieczność spełnienia wymogów instytucji finansowych, z którymi współpracujesz prowadząc działalność ( banki i ubezpieczyciele). W takim  kontekście rachunkowość postrzegana jest jako zło konieczne, a zawodowi księgowi i analitycy finansowi  jako wyspecjalizowana kadra, przetwarzająca informacje na potrzeby wyżej wymienionych odbiorców, czyli potrzeby typowo zewnętrzne.

Tymczasem  jest to zaledwie jeden z obszarów działań,  mających na celu odwzorowanie   procesów zachodzących w firmie,  nie tylko na potrzeby zewnętrznych odbiorców informacji, ale przede wszystkim dla jej właścicieli i zarządców.

A czym jest dla Ciebie? Utrapieniem czy przyjacielem wspierajacym w interesach?

zapraszam do podzielenia się komentarzami na ten temat

zajrzyj i zadaj pytanie

www.FinanseTwojejFirmy.pl/zapytaj
 

Inne  . 0

Jakie przeszkody spotykasz na swojej drodze do wiedzy finansowej?

       Bardzo dokładne sprawozdania i analizy – tego najczęściej oczekuje się od finansistów. A jakiej wiedzy finansowej oczekujesz od siebie? Żadnej? Uważasz, że to nie twoja działka? Jeżeli odpowiesz twierdząco to musisz  wiedzieć, że nie jesteś jedyny. Najczęstszymi przeszkodami na drodze do wiedzy finansowej jest awersja do matematyki, brak współpracy ze strony działu księgowości i finansów, no i oczywiście wszechobecny brak czasu.

Wszystkie te przeszkody można jednak pokonać.

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Jakie korzyści masz z umiejetności czytania liczb?

Czy liczby są adresowane wyłącznie do finansistów? Dla kogo są one najważniejsze?

Głównym odbiorcą jesteś właśnie ty – właściciel. Otrzymane sprawozdania pozwalają ci się zorientować jak działa twoja firma – czy zachodzące w niej procesy przebiegają sprawnie i skutecznie, czy przyjęta strategia powoduje rozwój firmy i czy w najbliższym okresie będziesz nadal mógł cieszyć się profitami.  Rozumiesz już jak dużo możesz zyskać posiadając inteligencję finansową? Jeżeli jeszcze nie to nadszedł najwyższy czas by przyjrzeć się bliżej konkretnym pożytkom, jakie można dzięki niej osiągnąć.

Nie chodzi tu oczywiście o pogłębianie wiedzy dla samej idei. Znajomość finansów jest źródłem wielu korzyści, do których zaliczyć możemy w szczególności:
• zdolność do krytycznej oceny firmy,
• lepsze zrozumienie odchyleń w danych liczbowych,
• nabycie sprawności w wykorzystywaniu sprawozdań do podejmowania i analizowania decyzji,
• podejmowanie celnych decyzji,
• możliwość utrzymania równomiernej „siły decyzyjnej” w jednostce,
• wzrost spójności oraz komunikacji wewnętrznej w firmie.

Zastanawiasz się pewnie po co jest ci potrzebna zdolność krytycznej oceny firmy?

Czytaj dalej →

Inne  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!