Prawo gospodarcze

Rząd chce otworzyć dostęp do 49 zawodów

Rząd zapowiedział otwarcie dostępu do 49 zawodów, których wykonywanie wiąże się dziś z pokonaniem wielu barier od administracyjnych oraz wysokimi kosztami szkolenia.

Nowe rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zaprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości.

Prace nad ustawą rozpoczęły się od konsultacji międzyresortowych, wynikiem których jest opracowanie listy ponad 200 zawodów, w których bariery dostępu uznano za zbędne lub nadmierne. Pierwszy etap obejmie jednak 49 zawodów. Jednocześnie w resorcie rozpoczęły się już prace nad kolejnym projektem ustawy, który ma ułatwić dostęp do kolejnych 180 zawodów. Obie ustawy mają otworzyć dostęp do około 230 zawodów, czyli ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji.

Na liście zawodów, które objęto pierwszą deregulacją są: adwokat, radca prawny, notariusz , komornik, syndyk, urzędnik sądowy i prokuratury, spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych, spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, lider klubów pracy, pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów, doradca EURES, asystent EURES, geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, geodeta w zakresie redakcji map, geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji, pracownik ochrony fizycznej I stopnia, pracownik ochrony fizycznej II stopnia, pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia, pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia, detektyw, trener I klasy, trener II klasy, trener klasy mistrzowskiej, instruktor sportu, przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, przewodnik turystyczny górski, przewodnik górski międzynarodowy, pilot wycieczek, bibliotekarz, pracownik dokumentacji i informacji naukowej, egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, instruktor nauki jazdy, taksówkarz, zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, marynarz żeglugi śródlądowej, mechanik statkowy żeglugi śródlądowej, przewoźnik żeglugi śródlądowej, stermotorzysta żeglugi śródlądowej, szyper żeglugi śródlądowej, marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej, starszy marynarz żeglugi śródlądowej, bosman żeglugi śródlądowej oraz sternik żeglugi śródlądowej.

Planowana reforma może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20 %. Dzięki zmianom może powstać od 50 do 100 tys. nowych miejsc pracy – zapewnia MS..

W przypadku adwokata czy radcy prawnego ułatwienia mają polegać na skróceniu do 3 lat okresów stosowania prawa wymaganych do dopuszczenia do egzaminu zawodowego, likwidacji części testowej egzaminu oraz zniesieniu obowiązku powoływania zastępców członków komisji egzaminacyjnej. Dla spawaczy w ogóle zostanie zniesiony wymóg wykształcenia (szkoły i kwalifikacje) oraz ukończenia specjalistycznego kursu i odbycia stażu. Geodeci nie będą musieli podchodzić do egzaminów i odbywać praktyki zawodowej. Wymagany będzie natomiast wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Nastąpi też całkowita likwidacja wymogów do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. Taksówkarze nie będą musieli odbywać kursu i zdawać egzaminu z topografii miasta, przepisów porządkowych i prawa pracy. Pozostanie jednak obowiązek wykazania niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Szczegółowe zestawienie aktualnych wymogów i planowanych zmian jest dostępne na stronie https://www.premier.gov.pl/files/download/6341.pdf,

a prezentację dotyczącą deregulacji zawodów można pobrać ze strony http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3806,deregulacja-dostepu-do-zawodow–prezentacja.html.

Prawo gospodarcze  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!