Prawo podatkowe

Posłowie 2 marca 2012 r. przyjęli ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Nowe przepisy wprowadzają opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Stawki podatkowe mają być ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma srebra, a podstawą ich ustalania będzie cena miedzi i srebra, wynikająca z cen tych surowców na rynkach światowych, oraz kurs złotego do dolara. Zwolniona z podatku ma być część urobku rudy miedzi do 1 tony miesięcznie przeznaczona na cele badawcze.

Nie później niż w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy Rząd będzie zobowiązany do dokonania analizy wpływu tej regulacji na sektor wydobywczy oraz finansów publicznych i przedłożenia Sejmowi stosownej informacji.

Prawo podatkowe  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!