Sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek

Kontynuuję odpowiedź na pytanie z wpisu odnośnie sprawozdawczości. Oto do czego zobligowane są średnie i małe jednostki.

W bilansie oraz rachunku zysków i strat wykazują:

 1. dane oznaczone literami i cyframi rzymskimi (art. 50 UoR)
 2. nie mają obowiązku wyodrębniania danych o jednostkach powiązanych,
 3. odpowiednie uproszczenia stosują w dodatkowej informacji i objaśnieniach.

Mniejsze jednostki to te które:

za dwa kolejne lata (2009 oraz 2008 rok) nie osiągnęły dwóch z trzech następujących wielkości;

 1. średnioroczne zatrudnienie, przeliczone na osoby pełnozatrudnione 50 osób,
 2. suma aktywów bilansu na koniec obu lat obrotowych równowartość 2 000 000 euro wg kursu średniego NBP ogłaszanego na dzień bilansowy  ( za rok 2008 kurs wynosił 4,1742 zł)
 3. przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 2008 i 2009 równowartość 4 000 000 euro wg kursu średniego NBP ogłaszanego na dzień bilansowy  ( za rok 2008 kurs wynosił 4,1742 zł)

Jeżeli jednostka (mimo, że jest mała);

 1. powstała dopiero w 2009 roku (nie ma danych za rok 2008) lub,
 2. w 2009 roku nie przekroczyła dwóch z trzech wymienionych wielkości, ale przekraczała je w 2008 roku,

to nie może w 2009 roku stosować uproszczeń wynikających  z art. 50 UoR.

I odwrotnie:

Jeżeli jednostka w 2009 roku przekroczyła dwie z tych trzech wielkości ale w 2008 roku była uprawniona do stosowania uproszczeń, gdyż w 2007 i 2008 roku nie osiągnęła dwóch z trzech wielkości, to zachowuje takie prawo na rok 2009.

Składniki rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego;

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans
 3. rachunek zysków i strat
 4. dodatkowe informacje i objaśnienia
 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Sprawozdanie finansowe dużych jednostek

Kontynuuję odpowiedź na pytanie z poprzedniego wpisu. Na razie odnośnie dużych jednostek. W skład sprawozdanie finansowego wchodzą: wprowadzenie do sprawozdania...

Zamknij