3 najważniejsze zasady współpracy z doradcą podatkowym

Outsourcing usług podatkowo-księgowych ma – z punktu widzenia przedsiębiorcy – wiele zalet. Chociażby oszczędność czasu czy kosztów, gwarancję bezpieczeństwa, przesunięcie odpowiedzialności za ewentualne błędy etc. Zlecenie obsługi na zewnątrz nie zwalnia Cię jednak z dbania o interesy własnej firmy. Aby więc urok podjęcia takiej decyzji nie prysnął, powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie jest możliwe całkowite „odcięcie się od tych spraw” i konieczne jest poświęcenie choć trochę swojego czasu i uwagi. Chodzi o to, że współpraca z kancelarią podatkową wymaga regularnego kontaktu. Nie bez znaczenia pozostaje tu też właściwy przepływ informacji z firmy – rzetelne informowanie o wszelkich zjawiskach gospodarczych i okolicznościach im towarzyszących wpływa na prawidłowość dokonywanych rozliczeń czy udzielanych porad. Im więcej danych w odpowiednim czasie dostanie doradca podatkowy czy księgowy, tym lepiej może wspierać, pomagać czy zapobiegać niekorzystnym skutkom. Doradca podatkowy powinien być przy tym postrzegany jako partner biznesowy, z którym warto przedyskutować również planowane inwestycje i transakcje, najlepiej zanim zostaną one sfinalizowane.

Ponieważ zależy mi na wypracowaniu jak najlepszych efektów współpracy, pozwolę sobie przedstawić dosłownie trzy zasady, których przestrzeganie na pewno pomoże nam osiągnąć sukces.

Czytaj dalej →

Controlling, Podatek dochodowy, rachunkowość zarządcza, controlling

 Tematy: .

0

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Już od 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie część regulacji ułatwiających prowadzenie działalności w Polsce. Właśnie podpisana przez Prezydenta RP ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk sejmowy 2606) przewiduje szereg uproszczeń dla polskich przedsiębiorców w kilku obszarach. Zmienione zostaną m.in. przepisy dotyczące procedur kontrolnych w portach morskich, przepisy prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków dochodowych, podatku VAT i akcyzy, prawa ochrony środowiska, o podpisie elektronicznym czy administrowaniu danymi osobowymi. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Czytaj dalej →

Księgowość

 .

0

Limity obowiązujące w 2014 roku

Podatek dochodowy

Limity podatkowe dla przedsiębiorców w roku 2014 wynoszą:

  • dla ryczałtu ewidencjonowanego
EUR PLN
Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 150.000 euro 633.450 zł*
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie 25.000 euro 105.575 zł*

* do przeliczenia stosuje się średni kurs euro z 1 października 2013 r. – tabela NBP nr 190/A/NBP/2013 – 1 € = 4,2230 zł

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Celna procedura dostawy bezpośredniej – o co chodzi?

24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez urząd celny… (Dz.U. Nr 97 z 2004r. poz. 967 z późn. zm.), która uprościła wnioskowanie o uznawanie miejsc, w których można dokonywać czynności przewidzianych prawem celnym.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

VAT od samochodów w 2014 roku – projekt zmian

Ministerstwo Finansów wystąpiło już z projektem ustawy[1] wprowadzającej zmiany w systemie odliczeń podatku VAT od samochodów. Stało się to możliwe dzięki decyzji derogacyjnej Rady Unii Europejskiej[2], w której Polska została upoważniona do zastosowania odstępstwa w postaci ograniczenia odliczenia podatku VAT. Zobacz, co przewiduje nowelizacja.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Nie wszystkie poczęstunki wyłączone z kosztów działalności!

Minister Finansów w dniu 25 listopada br. wydał interpretację ogólną[1] w sprawie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami. Ma ona przełomowe znaczenie dla podatników. Zapewne także dla ciebie. Minister stwierdził w niej bowiem, że nie wszystkie tego typu wydatki muszą z założenia stanowić „koszty reprezentacji”, których ex lege nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj dalej →

Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

 Tematy: .

0

Paczki świąteczne dla pracowników bez VAT

Jeśli planujesz przekazanie pracownikom paczek świątecznych, zrób to tak, by przekazanie to nie rodziło konieczności opodatkowania podatkiem VAT. Kiedy tak się stanie?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od kwietnia tego roku, nie podlega opodatkowaniu przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek, jeśli przekazanie to ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prezentem o małej wartości natomiast są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, albo
  2. których przekazania nie ujęto w takiej ewidencji, ale jednostkowa cena nabycia towaru netto lub koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Czy koszty dojazdu pracownika podlegają opodatkowaniu i składkom do ZUS?

Jeżeli postanowiłeś w regulaminie wynagradzania, że będziesz zwracać pracownikom koszty dojazdu do pracy to musisz pamiętać o dwóch rzeczach.

Po pierwsze – taki zwrot oznacza dla pracownika przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy od niego odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy pracownika. Zgodnie z tą regulacją za przychód uznaje się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalent, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Czytaj dalej →

Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

 .

0

Sprzedaż posiłków – usługa czy dostawa towarów?

Jeśli prowadzisz działalność polegającą na sprzedaży gotowych posiłków, to istotne – z punktu widzenia opodatkowania VAT – będzie ustalenie czy dokonujesz dostawy towaru w postaci gotowego posiłku czy też świadczysz usługę gastronomiczną (restauracyjną lub cateringową). Rzecz w tym, że przy zakwalifikowaniu działalności jako dostawa towaru stosujesz przy sprzedaży stawkę VAT w wysokości 5%.[1] Co istotne, takiej kwalifikacji dokonujesz sam. Pamiętaj jednak, że nie masz tu pełnej dowolności w interpretacji. Kwalifikacja działalności czy towarów musi być zgodna z zasadami określonymi w poszczególnych klasyfikacjach czy nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie prawa wspólnotowego.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!