Koszty podatkowe

Delegacje zagraniczne

Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu

Przy podróżach do:

 • Gibraltaru – dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
 • Hongkongu – dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
 • Tajwanu – dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm. )

Dietę oblicza się w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. za niepełną dobę podróży:
 • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z ww. zasadami.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

 1. śniadanie – 15% diety;
 2. obiad – 30% diety;
 3. kolację – 30% diety;
 4. inne wydatki – 25% diety.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Koszty podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wskaźniki  . 0

Delegacje krajowe

Osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju należą się diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.:

 • przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem,
 • noclegów,
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn.zm.).

Koszty podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wskaźniki  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!