Controlling

3 najważniejsze zasady współpracy z doradcą podatkowym

Outsourcing usług podatkowo-księgowych ma – z punktu widzenia przedsiębiorcy – wiele zalet. Chociażby oszczędność czasu czy kosztów, gwarancję bezpieczeństwa, przesunięcie odpowiedzialności za ewentualne błędy etc. Zlecenie obsługi na zewnątrz nie zwalnia Cię jednak z dbania o interesy własnej firmy. Aby więc urok podjęcia takiej decyzji nie prysnął, powinieneś zdawać sobie sprawę, że nie jest możliwe całkowite „odcięcie się od tych spraw” i konieczne jest poświęcenie choć trochę swojego czasu i uwagi. Chodzi o to, że współpraca z kancelarią podatkową wymaga regularnego kontaktu. Nie bez znaczenia pozostaje tu też właściwy przepływ informacji z firmy – rzetelne informowanie o wszelkich zjawiskach gospodarczych i okolicznościach im towarzyszących wpływa na prawidłowość dokonywanych rozliczeń czy udzielanych porad. Im więcej danych w odpowiednim czasie dostanie doradca podatkowy czy księgowy, tym lepiej może wspierać, pomagać czy zapobiegać niekorzystnym skutkom. Doradca podatkowy powinien być przy tym postrzegany jako partner biznesowy, z którym warto przedyskutować również planowane inwestycje i transakcje, najlepiej zanim zostaną one sfinalizowane.

Ponieważ zależy mi na wypracowaniu jak najlepszych efektów współpracy, pozwolę sobie przedstawić dosłownie trzy zasady, których przestrzeganie na pewno pomoże nam osiągnąć sukces.

Czytaj dalej →

Controlling, Podatek dochodowy, rachunkowość zarządcza, controlling  Tematy: . 0

Zadania controllingu w powiększeniu

„Marzenie samo się powtarza, planowanie trzeba powtarzać.”

Władysław Grzeszczyk „Parada paradoksów”

Ustaliliśmy już, że controling spełnia w firmie funkcję doradczą. Poprzez system metod, narzędzi, technik i modeli wspomaga proces planowania oraz koordynowania procesów w przedsiębiorstwie. W szczególności stosowany jest we wspomaganiu produkcji, zaopatrzenia, finansów, marketingu, kierowania ludźmi, itp.  Funkcje controllingu wspierają różnorakie cele przedsiębiorstwa, zarówno zysku lub wolnych przepływów pieniężnych, a także rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa (będącego najczęstszym celem długookresowym).

System controllingu może być wykorzystywany nie tylko w celu wykrywania i przeciwdziałania bieżących kłopotów firmy. Postawionym mu zadaniem może być również stworzenie sprawnej metody prognozowania przyszłych zagrożeń.

Czytaj dalej →

Controlling  . 0

Kiedy, co i jak, czyli kontrola w praktyce

„Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód.”

Thomas Alva Edison

Kontrola jest ostatnia fazą procesu zarządzania, której następstwem powinno być udoskonalenie całego cyklu w wyniku przeprowadzanej analizy jej rezultatów. Zgodnie z koncepcją tzw. cyklu Deminga powinna być końcem i początkiem każdego procesu. U podstaw tego założenia leży koncepcja zarządzania poprzez jakość (TQM).

Efekty kontroli są różne w zależności od tego z jakim rodzajem kontroli mamy do czynienia. W zależności od częstotliwości, okresu, podmiotu wykonującego, miejsca kontroli czy też etapu działalności przedsiębiorstwa stosuje się różne jej narzędzia i metody, a także można oczekiwać innych jej rezultatów.

Czytaj dalej →

Controlling  . 0

Kontrola, czyli controlling od podszewki

„Errare humanum est, in errore perservare stultum.”

„Błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie – głupotą.”

Seneka Starszy

Zarządzanie obejmuje wszelkie czynności w przedsiębiorstwie, zarówno techniczne, handlowe i usługowe będące podstawą jego działalności jak i administracyjne (finansowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, marketingowe itd.).

Henry Fayol wyróżnił pięć funkcji zarządzania. Było to przewidywanie, organizowanie, motywowanie, koordynowanie i kontrola. Współcześnie pomija się koordynowanie uznając je za część organizowania, a przewidywanie (które posiada wyraźnie nienaukową wymowę) zamieniono na planowanie.

Czytaj dalej →

Controlling  . 0

Kontroling – wśród gąszczu pojęć

Jeżeli chcesz się dowiedzieć co to jest controlling, czy jest to lek na niepewne czasy naszych firm i jakiej stosować narzędzia aby zapanować nad  naszym  przedsiębiorstwem – to zapraszam do lektury.

“What’s in a name? That which we call a rose, by any another name would smell as sweet.”

“Czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało.”

William Shakespeare

Czytaj dalej →

Controlling  . 2

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!