Sprawozdanie finansowe

Zatwierdzanie i udostępnianie sprawozdanie finansowego

W uzupełnieniu informacji odnośnie sprawozdań finansowych podaję zasady zatwierdzania, udostępniania i odpowiedzialności.

Właściciele podejmują uchwały:

  1. zatwierdzające sprawozdanie finansowe – nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego
  2. o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty – osoby fizyczne składają zeznanie roczne do 30.04.201X

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 0

Podpisywanie sprawozdania finansowego

Oto kto i gdzie powinien podpisywać dokumenty sprawozdania finansowego.

Podpisy potwierdzają:

  1. rzetelność,
  2. jasność
  3. zgodność z zasadami polityki rachunkowości określonymi w ustawie.

Sprawozdanie (sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego) podpisują (data podpisu!);

  1. osoba która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych
  2. kierownik jednostki (organ wieloosobowy – wszystkie osoby)

Są to osoby sprawujące funkcje na dzień podpisywania sprawozdania (nie ma znaczenia czy w roku obrotowym sprawowały funkcje czy też prowadziły księgi)

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 0

Sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek

Kontynuuję odpowiedź na pytanie z wpisu odnośnie sprawozdawczości. Oto do czego zobligowane są średnie i małe jednostki.

W bilansie oraz rachunku zysków i strat wykazują:

  1. dane oznaczone literami i cyframi rzymskimi (art. 50 UoR)
  2. nie mają obowiązku wyodrębniania danych o jednostkach powiązanych,
  3. odpowiednie uproszczenia stosują w dodatkowej informacji i objaśnieniach.

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 0

Które firmy są zobligowane do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej, a które do uproszczonej

Jedna z czytelniczek napisała:

W związku z udzielanym wsparciem (dofinansowaniem) uczestnikom naszych szkoleń, jesteśmy zobligowani do gromadzenia dokumentacji obejmującej dokumenty finansowe firm uczestniczących w szkoleniach, a dokładnie sprawozdań finansowych.

Które firmy są zobligowane do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej, a które do uproszczonej, obejmującej głównie bilans, rachunek zysków i strat oraz ewentualnie cash-flow? Czy art.64 ustawy o rachunkowości wymienia te instytucje, które muszą prowadzić pełną sprawozdawczość?

Odpowiadam poniżej oraz w kolejnych artykułach.

Czytaj dalej →

Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe  . 2

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!