Organizacja księgowości

Ochrona danych księgowych

Ustawa o rachunkowości przywiązuje dużą rolę do kwestii ochrony danych, która przejawia się na trzy sposoby: ochrona dostępu do danych, ochrona systemu przed uszkodzeniem oraz ochrona przechowywanych danych.

Ochrona dostępu do danych sprowadza się do zabezpieczenia systemu przed ingerencją osób nieupoważnionych. W szczególności polega na stosowaniu odpowiedniej polityki w zakresie haseł lub innych metod identyfikacji użytkownika, odpowiedniego zabezpieczania pomieszczeń w których znajduje się sprzęt (zamki, alarmy, odpowiednie drzwi i okna itp.) oraz stosowaniu środków ograniczających podjęcie pracy (np. wymienny nośnik pamięci).

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości, Przepisy podatkowe  . 0

Opis stosowanego systemu informatycznego

Obecnie księgi rachunkowe prowadzone są najczęściej przy użyciu komputera. Aby móc to robić musisz jednak wcześniej przygotować opis stosowanego systemu. Powinien on zawierać w szczególności opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Co to jest koszt krańcowy

Gdy planujesz zwiększenie produkcji co bierzesz pod uwagę? Możliwości produkcyjne –  to na pewno, ale równie istotnym czynnikiem będzie związany ze wzrostem produkcji wzrost kosztów. Jeśli robisz szczegółową analizę i wyliczasz nakłady dla każdego produktu, to w przypadku planowanego zwiększenia produkcji określasz zapewne przyrost kosztów w odniesieniu do każdej kolejnej jednostki ponad to, co już produkujesz. Jednym słowem posiłkujesz się w tym przypadku rachunkiem kosztów krańcowych.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Założenia i szacunki, czyli co, gdzie i kiedy

Przygotowując sprawozdania finansowe należy przyjąć wiele założeń, dokonać całe mrowie szacunków, a w związku z tym przygotować się na możliwości odchyleń wyznaczanych wartości. Aby rzetelnie prowadzić księgi w wielu przypadkach musimy kierować się subiektywną oceną, a nie jedynie wykonywać machinalne operacje. Właśnie ta potrzeba indywidualnego podejścia jest jednym z najważniejszych powodów wydłużania się czasu dokonywania rozliczeń księgowych.

Konieczność wykonywania tak dokładnych szacunków wynika z przyjętej zasady wiernego obrazu wymagającej od finansisty pokazywania sytuacji przedsiębiorstwa w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego. Gdyby zasada ta nie była stosowana sprawozdanie finansowe straciłoby całkowicie rację bytu, gdyż nie pozwalałoby podejmować racjonalnych decyzji. Aby  osiągnąć wierny obraz należy więc przypisać niektóre wielkości księgowe, takie jak zobowiązania, koszty, przychody, do odpowiednich okresów, a także działów, czynności czy produktów.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Controlling jako narzędzie zarządzania firmą

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”

John D. Rockefeller

Controlling, chociaż jego popularyzacja nastąpiła dopiero w ostatnich 20-tu latach, nie jest pojęciem nowym. Już w XV wieku na dworze angielskim pojawił się „countroller” odnotowujący wpływy i wydatki środków pieniężnych. Jednak za kolebkę controllingu uznaje się USA, gdzie w roku 1778 utworzono stanowisko „comp-rollera”.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości, Rachunkowość zarządcza  . 0

Zmniejsz ryzyko błędów w księgowości

Bardzo dużą zaletą korzystania z usług biura rachunkowego jest też zmniejszenie ryzyka działalności. Biuro weźmie bowiem na siebie ryzyko związane z błędnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniami z organami podatkowymi. Wybierając zleceniobiorcę dobrze kierować się w tym zakresie wysokością polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzonej działalności.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Korzystaj z doświadczenia biura rachunkowego

Korzyść efektu doświadczenia, to jak sama nazwa mówi wiedza, którą dysponuje firma outsourcingowa – księgowa (popularne „know-how”, czyli „wiedzieć jak”).

Zleceniobiorca dysponując szerszą kadrą może odpowiednio dopasować otrzymane zadania do kompetencji swoich pracowników. Pracownicy o niższych kwalifikacjach i niższej stawce wynagrodzenia mogą realizować zadania łatwiejsze, a bardziej skomplikowane problemy będą powierzane osobom z większym doświadczeniem. Na taki podział kompetencji zwykle zleceniodawcy nie mogą sobie pozwolić i wszystkie czynności wykonuje np. główna księgowa.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 1

Obniżenie kosztów księgowości dzięki outsourcingowi

Zastanawiasz się pewnie na czym miałaby polegać redukcja kosztów z zastosowania outsourcingu – przecież biuro rachunkowe nie jest organizacją charytatywną, za jego usługi trzeba zapłacić tak samo jak za pracę własnych specjalistów. Otóż nie do końca jest to prawdą. Zapłacić owszem trzeba, ale ostateczny koszt może wypaść niższy przy wyborze usługi zewnętrznej. Trzeba tylko uświadomić sobie kilka faktów. Mianowicie to, że na cenę usługi (lecz nie tylko na nią) wpływają zasadniczo dwa elementy: efekt skali oraz efekt doświadczenia.

Czytaj dalej →

Organizacja księgowości  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!