Podpisywanie sprawozdania finansowego

Oto kto i gdzie powinien podpisywać dokumenty sprawozdania finansowego.

Podpisy potwierdzają:

 1. rzetelność,
 2. jasność
 3. zgodność z zasadami polityki rachunkowości określonymi w ustawie.

Sprawozdanie (sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego) podpisują (data podpisu!);

 1. osoba która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych
 2. kierownik jednostki (organ wieloosobowy – wszystkie osoby)

Są to osoby sprawujące funkcje na dzień podpisywania sprawozdania (nie ma znaczenia czy w roku obrotowym sprawowały funkcje czy też prowadziły księgi)

Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia.

Podpisy są umieszczane na (p. art. 45 ust.2 i 3 oraz art. 52 ust. 2 UoR);

 1. wprowadzeniu,
 2. bilansie,
 3. rachunku zysków i strat
 4. dodatkowych informacjach i objaśnieniach
 5. zestawieniu zmian w kapitałach własnych
 6. rachunku przepływów pieniężnych.

Podpisują;

 1. członkowie zarządu
 2. wspólnicy
 3. w spółce partnerskie jeżeli jest zarząd to on podpisuje
 4. komplementariusze prowadzący sprawy spółki komandytowej.
 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek

Kontynuuję odpowiedź na pytanie z wpisu odnośnie sprawozdawczości. Oto do czego zobligowane są średnie i małe jednostki. W bilansie oraz...

Zamknij