Które firmy są zobligowane do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej, a które do uproszczonej

Jedna z czytelniczek napisała:

W związku z udzielanym wsparciem (dofinansowaniem) uczestnikom naszych szkoleń, jesteśmy zobligowani do gromadzenia dokumentacji obejmującej dokumenty finansowe firm uczestniczących w szkoleniach, a dokładnie sprawozdań finansowych.

Które firmy są zobligowane do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej, a które do uproszczonej, obejmującej głównie bilans, rachunek zysków i strat oraz ewentualnie cash-flow? Czy art.64 ustawy o rachunkowości wymienia te instytucje, które muszą prowadzić pełną sprawozdawczość?

Odpowiadam poniżej oraz w kolejnych artykułach.

Jednostki:

 1. prowadzące działalność gospodarczą
 2. zamierzają ją kontynuować
 3. stosują politykę rachunkowości wynikającą z ustawy o rachunkowości
 4. z wyjątkiem art. 29 UoR (brak kontynuacji działania)

sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok obrotowy.

Sprawozdanie powinno być sporządzone:

 • nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego
 • gdy jednostka stosuje rok obrotowy zgodnie z rokiem kalendarzowym to do 31.03.XXXX.

Składniki rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans
 3. rachunek zysków i strat
 4. dodatkowe informacje i objaśnienia

a większe jednostki dodatkowo:

5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
6. rachunek przepływów pieniężnych

Uzupełnieniem sprawozdania finansowego jest sprawozdanie z działalności (sprawozdanie zarządu).

Składają je:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z o.o.
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe.
 .

Trackbacki/Pingbacki

 1. Finanse Twojej Firmy » Sprawozdanie finansowe dużych jednostek - Elżbieta Kamińska (Doradca Podatkowy 01631) - 13 września 2010

  […] odpowiedź na pytanie z poprzedniego wpisu. Na razie odnośnie dużych […]

 2. Finanse Twojej Firmy » Zatwierdzanie i udostępnianie sprawozdanie finansowego - Elżbieta Kamińska (Doradca Podatkowy 01631) - 23 września 2010

  […] uzupełnieniu informacji odnośnie sprawozdań finansowych podaję zasady zatwierdzania, udostępniania i […]

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy zgłosić fakt do US, że wcześniej też sprzedawałeś

Załóżmy , że sprzedajesz na Allegro. Najpierw traktowałeś to jako zabawę. Nie było z tego dużo pieniędzy, ale zawsze coś...

Zamknij