Jakie korzyści możesz mieć z rachunkowości?

     W dużym skrócie rachunkowość można zdefiniować jako system do ewidencjonowania zdarzeń w postaci ilościowej i wartościowej. Z założenia, jako system liczbowy, jest systemem prostym i przejrzystym i przy odrobinie zaangażowania bardzo łatwym do opanowania.

System ten funkcjonuje od długiego czasu, a wypracowane przezeń główne zasady ewidencjonowania zdarzeń nie ulegają zasadniczym zmianom i są wręcz intuicyjnie proste. Jego poznanie nie wymaga aż tak wielkiego wysiłku jak mogłoby się  wydawać i polega bardziej na zrozumieniu niż wyuczeniu.

Warto byś sobie to uświadomił, aby w pełni skorzystać z oferowanych przez rachunkowość   możliwości. Tym bardziej, że skoro  prowadzenie ewidencji księgowej wymuszane jest przepisami prawa, możesz przy okazji skorzystać z jej innych zastosowań.

Przede wszystkim powinieneś pozbyć się przekonania , jakoby  rachunkowość była  dziedziną zrozumiałą jedynie dla wąskiego grona specjalistów . Jako właściciel firmy sam sprawnie poruszasz się w tym obszarze, chociaż być może nie do końca jesteś tego świadom.

 A przecież na bieżąco monitorujesz przychody i koszty kontrolując dochodowość swojej działalności. Wiesz też, że aby sprawnie i efektywnie funkcjonować na rynku, musisz mieć ciągłą kontrolę nad firmą, kontrolę tą umożliwia dobrze prowadzona ewidencja zdarzeń.

Dzięki takiej ewidencji możesz niemal natychmiastowo uzyskać wszystkie potrzebne do podejmowania decyzji informacje: wyliczyć wysokość dochodów, sprawdzić stan zadłużenia u dostawców, kwotę należności od odbiorców czy stan rozrachunków z pracownikami. Wszystko to zrobisz bez konieczności każdorazowego sięgania do dokumentacji. Na koniec oczywiście, na podstawie zaewidencjonowanych danych , nie tylko obliczysz jaką część zarobionych pieniędzy  musisz oddać fiskusowi, ale stwierdzisz też dlaczego taki a nie inny procent.

Rachunkowość to  narzędzie, które wszystkie zdarzenia sprowadza do wspólnego mianownika (liczb), to z kolei ułatwia i usprawnia pracę i proces podejmowania decyzji – bieżących i tych związanych z planowaniem, a to dlatego, że  zapisy księgowe prowadzone są systematycznie i odnoszą się do konkretnych przedziałów czasowych. Dzięki temu z systemu rachunkowości  uzyskasz dane historyczne w różnych przekrojach, co ułatwi  ci  opracowanie strategii  rozwoju firmy.

Ukształtowana wieki temu jest systemem funkcjonalnym. Nie wyewoluowała tak po prostu znikąd, tylko po to by utrudniać życie przedsiębiorcom. Spełnia ściśle określone funkcje służące zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, bo jest typowym systemem informacyjnym.

I to głównie tobie, czyli właścicielowi firmy, system ten ma być pomocny. Dzięki ewidencji księgowej w każdej chwili uzyskasz konkretne liczbowe informacje odnośnie tego,  co i kiedy się wydarzyło, oraz jakie przychody lub koszty wygenerowało dane zdarzenie. Z zestawienia większej ilości danych dowiesz się czy twoja działalność generuje zyski czy straty, jakimi środkami  dysponujesz lub w jakim terminie będziesz dysponować .

Oczywiście nie mniej ważna jest informacja dla  potencjalnych inwestorów i udziałowców twojej firmy oraz instytucji finansujących – dla których pierwszorzędne znaczenie ma opłacalność inwestycji i ocena wypłacalności w przypadku ewentualnych kredytów.

Konieczność dysponowania odpowiednio przetworzonymi, ogólnie zrozumiałymi i sporządzonymi według jasnych zasad sprawozdaniami finansowymi pojawia się też w momencie podejmowania współpracy   z kooperantami, dostawcami i odbiorcami. Na podstawie przedstawionych im danych dostawcy ocenią potencjał twojej firmy pod kątem wiarygodności i wypłacalności (kredyty kupieckie) , klienci natomiast spojrzą na nie pod kątem minimalizacji ryzyka zakłóceń dostaw.
To, oprócz ciebie i urzędów (m.in. skarbowych), główni odbiorcy informacji, ale przecież warto też na bieżąco informować pracowników i to niekoniecznie dla zaspokojenia ich ciekawości (czy firma ma środki na wypłatę wynagrodzeń) bieżąca informacja o wynikach firmy jest  czynnikiem motywującym, służącym do oceny efektywności pracy, może nie na najniższym szczeblu, ale na pewno na szczeblu decyzyjnym.

Na koniec należy dodać jeszcze, że jednym z odbiorców generowanych przez firmę sprawozdań jest konkurencja. W tym przypadku strumień przepływu informacji działa w obie strony, zarówno ty jak i twoi konkurenci, mając ogólny pogląd na wzajemną sytuację finansową, jesteście w stanie oceniać własną efektywność , co ułatwia  podejmowanie decyzji, wskazuje kierunki pożądanych zmian i w efekcie zwiększa waszą konkurencyjność.

masz pytanie?

www.FinanseTwojejFirmy.pl/zapytaj

zapraszam

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzisiaj o terminach załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym.

     Termin przeprowadzenia postępowania. Od dłuższego czasu czekasz na decyzję w sprawie postępowania podatkowego? Zastanawiasz się ile to może trwać?...

Zamknij