Czy zawsze musisz sie trzymać zasad rachunkowości?

Oczywiście nie oznacza to, że musisz sztywno trzymać się raz przyjętych zasad sprawozdawczości, takie  usztywnienie reguł zazwyczaj hamuje rozwój poza tym  mijałoby się celem nadrzędnym rachunkowości, którym jest dostarczanie bieżącej, rzetelnej i użytecznej, czyli dostosowanej do bieżących potrzeb, informacji . Jakim sposobem to osiągnąć?

Wystarczy, że każdą zmianę  w przyjętym sposobie ewidencjonowania zjawisk wyjaśnisz w sprawozdaniu i przedstawisz (liczbowo) jej wpływ na   wyniki finansowe firmy. Dzięki temu odbiorca informacji uzyska przejrzysty i jasny obraz, bez zakłóceń spowodowanych ewentualnymi zmianami.

Uzupełnianie sprawozdań o  informacje dodatkowe przydatne jest też w sytuacjach, w których za moment zaistnienia zdarzenia czyli sygnał do jego zaewidencjonowania przyjmuje się datę jego usankcjonowania przepisami prawa (np. datę rejestracji w sądzie).

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to na przykład data rejestracji podwyższonego kapitału mimo, że jego podwyższenie w drodze uchwały mogło mieć miejsce dużo wcześniej – z punktu widzenia odbiorcy informacja taka ma pierwszorzędne znaczenie a zapisach księgowych pojawia się  z opóźnieniem.

Dla pełnego obiektywizmu konieczne jest  zachowanie rozwagi przy dokonywaniu wyceny składników majątku.

Składnikiem takim ,  będzie na przykład produkt, który jeszcze nie został sprzedany – stanowi on niewątpliwie majątek firmy przy czym w ewidencji księgowej dla  jasności obrazu powinien być ujęty przy zastosowaniu zasady ostrożnej wyceny (np. zgodnie z faktyczną wartością rynkową). Dzięki temu uzyskasz pewność, że wartość majątku twojej firmy przedstawiana przez sprawozdania finansowe jest jej realną wartością.

Z kolei jasność w odzwierciedleniu poszczególnych zdarzeń zagwarantuje ich odrębne ewidencjonowanie. Dzięki odrębnym zapisom każdego zdarzenia jednoznacznie wskazane zostają poszczególne składowe mające wpływ na wynik, tj. z takiego zapisu dowiesz się na przykład jaki koszt pozwala na osiągnięcie danego przychodu, skąpa informacja o zysku byłaby w tym przypadku niewystarczająca i  niejasna, bo pozbawiona informacji o skali zdarzeń mających wpływ na dochód firmy. Ten sposób ewidencjonowania określany jest fachowo jako zakaz  kompensat.

Stosowanie powyższych zasad, gwarantuje w dużym stopniu ujednolicenie kryteriów sporządzania informacji i przez to klarowność i pewną obiektywność sprawozdań, dzięki czemu informacje będące efektem księgowań zyskują na wiarygodności.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Obowiązek zapłaty podatku bez złożenia deklaracji

Artykuł 21 §4 ordynacji podatkowej mówi o sytuacji, w której podatnik obowiązany jest do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub...

Zamknij