Jak zasady rachunkowości wpływają na wynik w twojej firmie?

Wraz z rozwojem gospodarki, postępującą globalizacją i wymuszanym przez to rozwojem mechanizmów informacyjnych, w celu usprawnienia procesów wymiany informacji rozwija się  rachunkowość. Stale powiększa się też obszar jej działania. W pewnym sensie jest już wszechobecna.

Zmiany systemu podatkowego i konieczność  rozliczania się z fiskusem sprawiają, że pewne aspekty rachunkowości na stałe wpisały się w codzienne życie.

Wymaga to oczywiście ujednolicenia zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i dostosowania się do wypracowanych na przestrzeni wieków standardów.
I tak , jedną z podstawowych zasad jest ta, że wszystkie

zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje się z chwilą ich wystąpienia.

Polega to na tym, że jako główną, traktuje się  informację o dacie i rozmiarze zdarzenia. Jest to tak zwana zasada memoriału. Oznacza ona również, że daty   w których wystąpiły wpływy lub wypływy pieniądza związane z danym zdarzeniem, są odrębnym zjawiskiem.

Oczywiście przepływy pieniężne  także podlegają ewidencji, ale w tym wypadku stanowią informację dodatkową. Przy czym nie mówimy tu  o metodach kasowych (stosowanych w uproszczonych ewidencjach księgowych), które są szczególnym sposobem rozliczeń i służą głównie do rozliczeń z fiskusem.

Następną zasadą, którą należy stosować w systemach rachunkowych, również zasadą nadrzędną, zapewniającą klarowność obrazu, jest taka,  że poszczególne zdarzenia gospodarcze czy to przychody czy koszty przypisuje się do okresów, których dotyczą.

I w tym przypadku przepływ pieniędzy będzie informacją drugorzędną.

Przykładowo: roczna prenumerata czasopism nie jest jednorazowym kosztem w miesiącu, w którym została opłacona. Owszem stanowi jednorazowy wydatek, ale jako taka dotyczy 12 miesięcy i powinna być zaewidencjonowana odrębnie dla każdego okresu w proporcjonalnej wysokości, czyli w każdym kolejnym miesiącu koszty działalności powinieneś powiększyć o 1/12 wydatku poniesionego jednorazowo w styczniu.

Działając w ten sposób, do końca roku cały poniesiony wydatek znajdzie odzwierciedlenie w ewidencji kosztowej.

Dodatkowo oprócz rozliczania w  czasie opisanych wyżej wydatków ważne jest też by przychody i związane z nimi koszty przedstawiać w pełnej zależności od siebie tj. skoro dla osiągnięcia konkretnego przychodu ponoszone są określone koszty to zależność ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w zapisach księgowych. Efekt ten uzyskasz przyporządkowując i ewidencjonując koszty proporcjonalnie do przychodu, z chwilą jego wystąpienia.

Przykładowo, jeśli twoja firma zajmuje się handlem wydatek poniesiony na zakup towaru  stanie się  kosztem dopiero w momencie dalszej odsprzedaży. W dużym uproszczeniu można to przedstawić jeszcze inaczej : sprzedajesz jednostkę towaru   i  w tej samej chwili przypisujesz do niej jednostkowy  koszt zakupu, mimo że w rzeczywistości poniosłeś zapewne dużo większe wydatki kupując większą ilość towarów.

Co w takim razie z pozostałym zapasem?

Jest to majątek firmy i jako majątek będzie figurował  w ewidencji.

Ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach, nie rozpoczyna działalności tylko po to, by zaraz ją skończyć, a dla uzyskania efektów niezbędny jest czas, kolejna z zasad ewidencjonowania jest oczywista: wszelkie zapisy księgowe prowadzi się, zakładając kontynuację i ciągłość działania.

Fachowcy opisują to  jako dwie zasady: zasadę kontynuacji  i zasadę ciągłości. . Dzięki nim wszystkie ewidencjonowane w systemie rachunkowości zdarzenia zapewnią pełną porównywalność danych – co niewątpliwie ułatwi ich analizę i kontrolę. 

Wynika stąd konieczność zachowania tych samych reguł przy ewidencjonowaniu zdarzeń i sporządzaniu sprawozdań, w innym przypadku sprawozdania tworzone przy pomocy  różnych reguł stałyby się niejasne.

cdn.

masz pytanie?

www.FinanseTwojejFirmy.pl/zapytaj

zapraszam

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Powstanie zobowiązania podatkowego cz1

Rozpoczynam cykl artykułów na temat zobowiązań podatkowych. Ordynacja podatkowa przewiduje dwa sposoby powstania zobowiązania podatkowego: zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa...

Zamknij