Jakie są te rachunkowości i w jaki sposób możesz z nich korzystać?

W zależności od tego jakim celom ma służyć, wyodrębnia się dwa działy rachunkowości, których głównym kryterium rozróżniającym jest odbiorca informacji końcowych.

Są to: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza.

Ich obszary zainteresowań pokrywają się wzajemnie, różni zaś jedynie sposób przetwarzania informacji i efekt końcowy w postaci raportów.

Celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie informacji dla otoczenia firmy czyli informacji opracowanej pod kątem odbiorcy zewnętrznego. W przypadku małej i średniej firmy będą to przede wszystkim kontrahenci, inwestorzy, urzędy skarbowe i banki.

W przypadku dużych firm, takich jak spółki akcyjne, krąg adresatów sprawozdań rozszerza się o akcjonariuszy.

Ponieważ sprawozdania z zakresu rachunkowości finansowej adresowane są do bardzo szerokiego i bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców jest  ona bardzo sformalizowana i  uregulowana przepisami prawnymi.

Przepisy dopuszczają, zależnie od skali i przedmiotu działalności, różnego rodzaju ewidencje. Mogą to być zarówno ewidencje uproszczone (ryczałty, księga przychodów i rozchodów) jak i pełne sprawozdania finansowe składające się z co najmniej kilku elementów, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i inne, uzależnione od specyfiki przedsiębiorstw.

To ogólny obraz rachunkowości, ukierunkowanej na odbiorców zewnętrznych. 

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy zawsze musisz sie trzymać zasad rachunkowości?

Oczywiście nie oznacza to, że musisz sztywno trzymać się raz przyjętych zasad sprawozdawczości, takie  usztywnienie reguł zazwyczaj hamuje rozwój poza...

Zamknij