Sprzedaż posiłków – usługa czy dostawa towarów?

Jeśli prowadzisz działalność polegającą na sprzedaży gotowych posiłków, to istotne – z punktu widzenia opodatkowania VAT – będzie ustalenie czy dokonujesz dostawy towaru w postaci gotowego posiłku czy też świadczysz usługę gastronomiczną (restauracyjną lub cateringową). Rzecz w tym, że przy zakwalifikowaniu działalności jako dostawa towaru stosujesz przy sprzedaży stawkę VAT w wysokości 5%.[1] Co istotne, takiej kwalifikacji dokonujesz sam. Pamiętaj jednak, że nie masz tu pełnej dowolności w interpretacji. Kwalifikacja działalności czy towarów musi być zgodna z zasadami określonymi w poszczególnych klasyfikacjach czy nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie prawa wspólnotowego.

Czyli jeżeli, zgodnie z przepisami, możesz swoją działalność określić jako dostawa towarów, to stosujesz 5% VAT. Warto w tym miejscu nadmienić, że o takiej kwalifikacji decyduje główny cel podejmowanych czynności. Zatem nawet jeżeli w związku z wykonywaniem tego celu głównego (jakim jest dostawa gotowego posiłku) świadczona jest czynność będąca bezsprzecznie usługą (np. dostarczenie posiłku do klienta), to nie przesądza to jeszcze, że twojej działalności nie można klasyfikować jako dostawy towarów. Należy bowiem całościowo ocenić charakter wszystkich wykonywanych czynności, prowadzących do realizacji celu, jakim w tym przypadku ma być dostarczenie gotowego do spożycia dania. Jeżeli charakter tego świadczenia można określić jako kompleksowy, czyli składający się z szeregu czynności i świadczeń, to musisz przede wszystkim ocenić, czy mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami czy też ze świadczeniem złożonym (szereg czynności, których wykonanie prowadzi do jednego celu), biorąc przy tym pod uwagę wszelkie okoliczności towarzyszące. Jeżeli twoja ocena doprowadzi cię do tego, że świadczenie ma charakter złożony, to kolejnym krokiem będzie doprecyzowanie czy jest to dostawa gotowego posiłku czy już świadczenie usługi cateringowej lub restauracyjnej.

Trybunał Sprawiedliwości UE zaleca w takich przypadkach dokonywanie oceny z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Ważne jest więc wskazanie świadczenia głównego oraz rozpoznanie czynności pomocniczych, czyli takich, które są środkiem realizacji lub wykorzystania świadczenia zasadniczego.

Cechą charakterystyczną usług cateringowych i restauracyjnych jest natomiast wykonywanie szeregu usług wspomagających samo dostarczenie posiłku (np. nakrycie do stołu czy obsługa podczas posiłku). Jeżeli więc tylko sprzedajesz posiłki gotowe do konsumpcji w jednorazowych opakowaniach, nie organizując warunków przebiegu tej konsumpcji to możemy mówić o dostawie towaru, a nie świadczeniu usługi. I tu jeszcze jedna uwaga: samo zapewnienie miejsc w lokalu, umożliwiających konsumpcję na miejscu nie przekreśla jeszcze dostawy towaru. Konieczne jednak jest zachowaniem pełnej samoobsługi klientów. Jeżeli zatem sprzedaży posiłku nie towarzyszy wykonywanie dodatkowych usług (np. obsługa do stolika, udostępnianie i sprzątanie naczyń etc.), albo usługi te nie mają charakteru dominującego (np. transport przy dostawie do klienta czy same czynności związane z przygotowaniem czy podgrzaniem posiłku), przyjmuje się, że sprzedaż gotowych dań (na miejscu czy na wynos) nie stanowi świadczenia usług, ale jest dostawą towarów i może być opodatkowana 5% stawką VAT.


[1] W oparciu o załącznik nr 10 (poz. 28) do ustawy VAT w  zw. z art. 41 ust. 2a ustawy VAT

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Wydatki związane z zakwaterowaniem pracowników w miejscu wykonywania pracy są kosztami podatkowymi

Jak zapewne doskonale wiesz, do kosztów podatkowych możesz zaliczać wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia...

Zamknij