VAT od samochodów w 2014 roku – projekt zmian

Ministerstwo Finansów wystąpiło już z projektem ustawy[1] wprowadzającej zmiany w systemie odliczeń podatku VAT od samochodów. Stało się to możliwe dzięki decyzji derogacyjnej Rady Unii Europejskiej[2], w której Polska została upoważniona do zastosowania odstępstwa w postaci ograniczenia odliczenia podatku VAT. Zobacz, co przewiduje nowelizacja.

Po pierwsze – zdecydowano się na ograniczone prawo odliczenia VAT od samochodów używanych w sposób „mieszany” (tzn. wykorzystywanych zarówno do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych). Ograniczenie to oznacza, że w takich przypadkach będziesz mógł odliczyć tylko 50% podatku naliczonego w odniesieniu do poniesionych wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ograniczenie będzie dotyczyć wszystkich wydatków, a więc tych związanych z nabyciem (także WNT, importem, leasingiem czy najmem) oraz tych związanych z eksploatacją (w tym za paliwo) czy naprawą pojazdów.

W uzasadnieniu do projektu czytamy przy tym, że wykorzystanie mieszane będzie rozpatrywane w kategoriach POTENCJALNEJ, a nie faktycznej MOŻLIWOŚCI UŻYTKU pojazdu do celów prywatnych. Zatem np. dojazd pracownika pojazdem do pracy już będzie decydował o mieszanym charakterze użytkowania.

Jednocześnie jednak resort odstąpił od opodatkowania jazd prywatnych w przypadkach, w których podatnik będzie korzystał z ograniczonego prawa do odliczenia. Czyli, jeśli odliczasz 50%, nie musisz prowadzić ewidencji pojazdu i nie musisz opodatkowywać wykorzystania pojazdu na cele inne niż związane z działalnością gospodarczą.

Pełne odliczenie będzie możliwe w przypadku, gdy wydatki związane będą z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak wcześniej wskazywałam, pod uwagę będzie brany brak potencjalnej możliwości wykorzystania pojazdu do celów prywatnych czy cechy konstrukcyjne pojazdu decydujące o małym prawdopodobieństwie prywatnego użytkowania. Czyli z takiego pełnego prawa skorzysta np. podatnik, który nabywa pojazd w celu dalszej odsprzedaży – brak rejestracji pojazdu uniemożliwia poruszanie się po drogach, w  związku z czym łatwo wykazać, że nie jest on wykorzystywany w celach prywatnych czy przedsiębiorca dysponujący koparką lub innym pojazdem zakwalifikowanym jako pojazd specjalny.

100% będzie można też odliczyć od towarów montowanych w pojeździe, których przeznaczenie jednoznacznie wskazuje na wykorzystywanie w celach związanych z działalnością gospodarczą. Ministerstwo wskazuje tu jako przykład taksometry montowane w taksówkach.

Ograniczenie nie będzie dotyczyło też pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekroczy 3,5 tony lub samochodów mających więcej niż 9 miejsc siedzących (razem z kierowcą).

Nowe przepisy wprowadzają także system korekt podatku w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu w ciągu 60 miesięcy od jego nabycia (12 miesięcy przy pojazdach o wartości do 15.000 złotych). I tak, jeśli nabyty pojazd przeznaczony był do użytkowania „mieszanego” i przekwalifikujesz go na pojazd używany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą – masz prawo do zwiększenia podatku do odliczenia. Jeśli pojazd używany wyłącznie w działalności gospodarczej przeznaczony zostanie do używania także w celach prywatnych – musisz odpowiednio zmniejszyć podatek odliczany.

Wprowadzony zostanie także mechanizm zabezpieczający w postaci składanych do urzędu skarbowego informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Podatnicy będą też zobligowani do aktualizacji takich informacji  (m.in. w przypadku zmiany przeznaczenia). Przewiduje się przy tym sankcje karnoskarbowe za niedopełnienie nałożonych w tym zakresie obowiązków.

Projekt ustawy wprowadza także przepisy dostosowawcze w innych aktach prawnych, m.in. w zakresie podatków dochodowych. Zawiera także przepisy przejściowe.

Ostateczny kształt ustawy poznamy jednak dopiero po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego. Resort finansów przewiduje, że ustawa wejdzie w życie najwcześniej 1 marca 2014 r.


[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 grudnia 2013 roku

[2] Decyzja wykonawcza Rady UE z 12 grudnia 2013 r., nr dokumentu 17041/13 (skorygowana 16 grudnia 2013 r. – 17041/13 COR 1)

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Nie wszystkie poczęstunki wyłączone z kosztów działalności!

Minister Finansów w dniu 25 listopada br. wydał interpretację ogólną[1] w sprawie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi...

Zamknij