Podatek VAT

Sprzedaż na raty

Przy sprzedaży ratalnej – w zakresie obowiązku rozliczenia VAT – obowiązują zasady ogólne. Powinieneś więc taką sprzedaż ująć w rozliczeniu za okres, w którym doszło do wydania/dostarczenia towaru, a jeżeli sprzedaż ma być udokumentowana fakturą – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż 7. dnia od wydania towaru.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Opodatkowanie usług elektrycznych

Choć może się to ci wydać dziwaczne, nie dla każdej usługi elektrycznej obowiązek podatkowy w VAT powstaje w tym samym momencie. Jak to możliwe? Wszystko zależy od tego czy daną usługę wykonujesz jako usługę samoistną czy też usługa ta jest elementem procesu budowy i w związku z tym zaliczana jest do tzw. robót ogólnobudowlanych.

Kwalifikacja usługi pod tym kątem ma istotne znaczenie dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Kiedy opodatkować środki wpłacone na rachunek powierniczy?

W obrocie gospodarczym, zwłaszcza przy sprzedaży lokali lub budynków, dość często stosuje się zabezpieczenie w postaci wpłaty przez nabywcę określonej kwoty na rachunek powierniczy. Wpłata taka ma zabezpieczać pewność należytego wykonania umowy przez jej strony.

Trzeba przy tym pamiętać, że do momentu zamknięcia tejże transakcji czy spełnienia przewidzianych warunków środki zgromadzone na rachunku powierniczym nie są w dyspozycji sprzedawcy. Nie mogą być zatem traktowane jako zadatek czy zaliczka na poczet ceny wynikającej z umówionej transakcji.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Komis – kiedy odprowadzić podatek?

Przy umowie komisu dochodzi do wydania towaru przez komitenta na rzecz komisanta. Dla każdej ze stron obowiązek podatkowy powstaje w innym momencie.

Jeśli jesteś komitentem (oddającym do sprzedaży), to obowiązek podatkowy powstaje u ciebie z chwilą otrzymania od komisanta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy dokonanej przez komisanta (sprzedaży przez komisanta). Powstaje on więc dopiero po „sprzedaży ostatecznej”. Niestety jednak, jeśli komisant się z tobą nie rozliczy, to obowiązek ten mimo braku zapłaty i tak powstanie u ciebie 30. dnia od dokonania przez niego sprzedaży.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Warunki zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów

Jak niedawno wspominałam, przy eksporcie obowiązek podatkowy w VAT powstaje na zasadach ogólnych, tzn. z chwilą wydania towaru/wystawienia faktury, a jeżeli jej nie wystawiono to 7. dnia licząc od dnia wydania. Oznacza to, że sprzedaż eksportową ujmujemy w deklaracji VAT za okres, w którym te zdarzenia wystąpiły. Nie zawsze jednak tak się stanie. Dlaczego? Zaraz ci to wyjaśnię.

Zgodnie z przepisami eksport objęty jest stawką 0%. Pod pewnymi warunkami oczywiście. Stosujesz ją, jeżeli przed terminem złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy otrzymasz dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza Unię Europejską. Jeżeli jednak zdarzyłoby się, że dokumenty do ciebie nie dotrą w tym czasie, to pomijasz tą transakcję w ewidencji za ten okres rozliczeniowy. Wykażesz ją dopiero w rozliczeniu za kolejny okres rozliczeniowy. Ze stawką 0% jednak wyłącznie pod warunkiem, że otrzymasz wymagane dokumenty przed terminem złożenia deklaracji za ten kolejny okres.

Jeżeli natomiast i w tym terminie dokumenty do ciebie nie trafią, będziesz musiał wykazać sprzedaż z zastosowaniem stawki jak przy dostawie danego towaru w kraju. Nie panikuj jednak! Późniejsze otrzymanie dokumentacji wywozu poza UE uprawnia cię do stosownej korekty podatku należnego. Zrobisz to w rozliczeniu za okres, w którym otrzymałeś potwierdzenie wywozu. Jest to więc bardzo specyficzna korekta (nie musisz się „cofać”).

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Zaliczka w walucie obcej – jaki kurs zastosować?

Co do zasady, do przeliczenia kwot z faktury dokumentującej dostawę towaru wystawionej w walucie obcej stosuje się kurs średni NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub – począwszy od 1 stycznia tego roku jako podatnik możesz sobie wybrać – ostatni kurs opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ otrzymanie zaliczki rodzi taki obowiązek, to dla tej części należności stosuje się kurs NBP lub kurs EBC z dnia poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki. Co do pozostałej części należności obowiązek zaktualizuje się po wystawieniu faktury (po wydaniu towaru). Do przeliczenia zastosujemy wówczas kurs NBP lub kurs EBC z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Obowiązek podatkowy w VAT przy imporcie towarów

Jeżeli twoja działalność obejmuje import towarów musisz zdawać sobie sprawę, że ustawodawca przewidział tutaj szczególne momenty powstania obowiązku wykazania transakcji do VAT. Wiążą się one z obowiązkami celnymi – powstaniem zobowiązania zapłaty cła lub innych opłat albo objęciem określoną procedurą celną. Przyjrzyjmy się temu dokładniej.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Dostałeś zaliczkę? Czy zawsze musisz ją opodatkować?

W obrocie gospodarczym wcale nierzadką sytuacją jest, że klient jeszcze przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi wpłaca część należności. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju zaliczki, przedpłaty, zadatki, raty, także w formie świadczenia w naturze (o ile ich wartość da się wyrazić w pieniądzu).

Musisz więc wiedzieć, że co do tej części – z chwilą jej otrzymania – powstaje u ciebie obowiązek podatkowy.

Czytaj dalej →

Podatek VAT  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!