Nie wszystkie poczęstunki wyłączone z kosztów działalności!

Minister Finansów w dniu 25 listopada br. wydał interpretację ogólną[1] w sprawie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami. Ma ona przełomowe znaczenie dla podatników. Zapewne także dla ciebie. Minister stwierdził w niej bowiem, że nie wszystkie tego typu wydatki muszą z założenia stanowić „koszty reprezentacji”, których ex lege nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy więc mamy do czynienia z „reprezentacją” a kiedy nie? Wskutek braku ustawowej definicji „reprezentacji” w dotychczasowym orzecznictwie odnoszono się do definicji słownikowej, uznając, że reprezentacja to „okazałość”, „wystawność”, „wytworność”. Kluczowe wydaje się więc zatem ustalenie czy okoliczności poczęstunku wskazują na jego wystawność czy okazałość, co przesądzałoby o jego „reprezentacyjnym” charakterze i co za tym idzie powodowało wyłączenie z kosztów.

Każdorazowo więc, ilekroć poniesiesz wydatki na poczęstunki będziesz musiał dokonać oceny czy mogą one stanowić twoje koszty podatkowe czy też nie. Jeśli nie dopatrzysz się cech „reprezentacji”, będziesz mógł wydatki uznać za koszty podatkowe. Podobnie uważa też Minister Finansów, zgadzając się z tezą wyroku NSA[2], na którym to właśnie opiera on swoją interpretację, że istnieje konieczność indywidualnego badania każdego przypadku ponoszenia podobnych wydatków, w celu stwierdzenia czy istnieje możliwość zaliczenia ich do kosztów podatkowych.

Co więcej, dla kwestii zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych nie ma znaczenia czy poczęstunek podawany jest w siedzibie podatnika czy poza nią. Zatem także korzystanie z usług w lokalach gastronomicznych – w pewnych okolicznościach – będzie rodziło możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Oczywiście, zgodnie z zasadą ogólną, koszty podatkowe muszą mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem oczywistym jest, że wydatki na posiłki np. dla rodziny, nawet jeśli nie są wystawne, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Wydatki tego typu nie będą mogły być także zaliczone do kosztów podatkowych, jeśli ich dominującym lub jedynym celem będzie tworzenie wizerunku czy kreowanie relacji z ich uczestnikami. Zawsze musisz się liczyć z tym, że w razie kontroli to ty będziesz musiał wykazać zasadność poniesionych wydatków i ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.


[1] Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r. , DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521

[2] Wyrok NSA (7 sędziów) z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Paczki świąteczne dla pracowników bez VAT

Jeśli planujesz przekazanie pracownikom paczek świątecznych, zrób to tak, by przekazanie to nie rodziło konieczności opodatkowania podatkiem VAT. Kiedy tak...

Zamknij