Wydatki związane z zakwaterowaniem pracowników w miejscu wykonywania pracy są kosztami podatkowymi

Jak zapewne doskonale wiesz, do kosztów podatkowych możesz zaliczać wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, chyba że są one ustawowo wyłączone z kosztów. Zatem do kosztów podatkowych zaliczysz wszystkie te koszty, co do których jesteś w stanie wykazać związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością. Także koszty noclegów ponoszone przez pracowników podczas wykonywania pracy mogą taki związek wykazywać.

Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy umowa o pracę przewiduje „rozległe” miejsce wykonywania pracy (np. cały kraj lub kilka województw). W takiej sytuacji nie ma możliwości rozliczenia ponoszonych tego rodzaju wydatków jako podróży służbowej w rozumieniu kodeksu pracy. Należy więc koszty zakwaterowania w hotelach pracowników rozpatrywać jako koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością w oparciu o ustawę podatkową. Oczywiście, jeżeli są one konieczne z punktu widzenia wykonywania przez pracowników obowiązków służbowych. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by wydatki te ująć w kosztach podatkowych, pod warunkiem oczywiście, że zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością, w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania/zabezpieczenia ich źródła.

Pytanie; czy w tej sytuacji powstanie przychód dla pracownika do opodatkowania ?

Por. np. interpretacja indywidualna z 18 września 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej nr IPTPB3/423-240/13-2/GG

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Materiały reklamowe a VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia br. powstały wątpliwości, czy nieodpłatne przekazanie drukowanych...

Zamknij