Zakup środków trwałych… Likwidacja działalności… Zmiana formy opodatkowania… Jak to się ma do korekty kosztów?

Obiecałam, że dziś dowiesz się, jak nowe regulacje „dotykają” środków trwałych. I tak właśnie będzie. Ale nie tylko.

Niestety zasady dotyczące obowiązku zmniejszenia kosztów podatkowych odnoszą się także do odpisów amortyzacyjnych, które zaliczyłeś do kosztów podatkowych. Otóż jeżeli nie uregulujesz w terminie 30/90 dni (o tym, jak liczyć te terminy pisałam w kwietniu 2013 r.) zobowiązania z tytułu nabytego środka trwałego, to musisz zmniejszyć koszty podatkowe o dokonane do tej pory odpisy amortyzacyjne. Co więcej, do czasu uregulowania nie możesz zaliczać do kosztów odpisów za następne miesiące. Dopiero w miesiącu uregulowania wolno ci będzie zwiększyć ponownie koszty o skorygowane wcześniej odpisy amortyzacyjne.

Przykład

W marcu kupiłeś komputer i wprowadziłeś go do ewidencji środków trwałych. Od kwietnia rozpocząłeś amortyzację. Płatność faktury została określona na 60 dni (nie przekracza 60), stąd + 30 dodatkowych dni i otrzymujesz termin zapłaty dla zachowania kosztu podatkowego w czerwcu. W kwietniu i w maju zaliczyłeś do kosztów odpisy amortyzacyjne. Będziesz musiał je skorygować, jeżeli do czerwca nie zapłacisz za komputer. Stracisz też prawo do zaliczania do kosztów podatkowych kolejnych odpisów amortyzacyjnych. Czyli za czerwiec i następne miesiące. Do czasu, aż uregulujesz zobowiązanie. Wtedy w miesiącu uregulowania ponownie zwiększysz koszty podatkowe o skorygowane odpisy amortyzacyjne.

Chcesz wiedzieć, co się dzieje jeśli jeszcze nie rozpocząłeś amortyzacji?

Jeśli tak właśnie jest i uregulowałeś fakturę:

 • z terminem płatności do 60 dni – w terminie 30 dni od upływu terminu płatności albo
 • z terminem płatności przekraczającym 60 dni – w terminie płatności,

przy czym terminy te upływają nie później niż w miesiącu następnym po miesiącu wprowadzenia środka trwałego (lub wartości niematerialnej lub prawnej) do ewidencji, to zaliczasz odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych. Jeśli uregulowałeś już po ww. terminach to też zwiększysz koszty podatkowe o kwoty odpisów, które nie zostały jeszcze zaliczone do kosztów ale dopiero w miesiącu uregulowania.

A zatem, jeśli w grę wchodzi zakup środków trwałych – także powinieneś śledzić, które z odpisów amortyzacyjnych i w jakiej wysokości mogą być kosztem podatkowym. Chyba że uregulujesz zobowiązanie w terminie.

A co jeśli nie uregulujesz i do tego zlikwidujesz działalność? Albo zmienisz w międzyczasie formę opodatkowania? I tutaj ustawodawca nie pozostawił wątpliwości. I postanowił.

W przypadku gdy:

 1. jesteś osobą fizyczną i
  • likwidujesz działalność gospodarczą,
  • zmieniasz formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt, kartę podatkową lub podatek tonażowy,
  • likwidujesz działy specjalne produkcji rolnej, ale przed likwidacją ustalałeś dochód na podstawie prowadzonych ksiąg albo wybrałeś ustalanie na podstawie norm szacunkowych, przy czym w roku podatkowym poprzedzającym ustalałeś dochód na podstawie prowadzonych ksiąg,
 2. jesteś osobą prawną i zmieniasz formę opodatkowania na podatek tonażowy – to zmniejszenia kosztów podatkowych/zwiększenia przychodów/ponownego zwiększenia kosztów po uregulowaniu dokonujesz za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Przykład

Załóżmy, że 21 grudnia 2013 roku zaliczyłeś do kosztów podatkowych kwotę z faktury za materiały biurowe. Termin płatności to 14 dni – czyli 4 stycznia 2014 roku. Ponieważ termin ten nie przekracza 60 dni, liczysz dodatkowe 30 dni i termin, w którym powinieneś uregulować zapłatę, by utrzymać ten koszt jako podatkowy to 3 lutego 2014 r. Jednak z końcem grudnia zlikwidowałeś swoją działalność. I nadal nie uregulowałeś zobowiązania. Zatem dokonujesz korekty kosztów podatkowych za 2013 rok (rok likwidacji).

 .

Trackbacki/Pingbacki

 1. Finanse Twojej Firmy » Wystawienie faktury a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT - Elżbieta Kamińska (Doradca Podatkowy 01631) - 30 kwietnia 2013

  […] poprzedniego mojego wpisu wiesz już, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą gdy wydasz towar lub wykonasz […]

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Obowiązek podatkowy w VAT – kiedy powstaje?

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT musisz sam (bez wezwania) obliczyć i odprowadzić ten podatek. Aby zrobić to prawidłowo musisz wiedzieć, kiedy...

Zamknij