Delegacje zagraniczne – ciąg dalszy

Tak jak obiecałam, dziś przedstawię ci kolejne zmiany w podróżach zagranicznych.

Zwrot kosztów leczenia

Od marca nie poniesiesz już wszystkich kosztów leczenia pracownika za granicą. Pod warunkiem, że pracownik ten ma prawo do świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia gwarantowane, udzielone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, nie są bowiem już objęte zwrotem ze środków pracodawcy. Czyli zwracasz tylko te koszty, które nie są świadczeniami gwarantowanymi w rozumieniu rozporządzenia.

Przypomnę ci jeszcze tylko krótko, że nie zwracasz też kosztów zakupu leków, które nie musiały być koniecznie kupione, kosztów zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych ani kosztów nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.

I jeszcze jedno. Pracownikowi za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym przysługuje niższa kwota, bo tylko 25% diety.

Zaliczka na pokrycie kosztów

Przed wyjazdem powinieneś dać pracownikowi zaliczkę w walucie obcej. Musi to jednak zostać poprzedzone wstępną kalkulacją kosztów, na pokrycie których ją dajesz.

Jeżeli pracownik się zgodzi, możesz udzielić zaliczki w złotówkach. Musi to być wówczas równowartość przysługującej (skalkulowanej) zaliczki w walucie obcej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP z dnia wypłaty zaliczki.

Rozliczenia kosztów podróży dokonuje się w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej. Również według średniego kursu z dnia wypłacenia zaliczki. W ten sposób trzeba rozliczyć nie tylko kwotę zaliczki, ale wszystkie koszty podróży.

Przy podróżach zagranicznych (przy krajowych zresztą też) w grę wchodzić będzie jeszcze zwrot innych kosztów. O tym dowiesz się już jednak przy naszym następnym spotkaniu…

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Delegacje zagraniczne – część III

Ostatnio poznałeś wskazówki przydatne przy wyliczaniu diet w podróżach krajowych. Dziś pokażę ci, jak to wygląda przy zagranicznych. Inaczej niż...

Zamknij