Pobranie kaucji gwarancyjnej, a ulga na złe długi

Pobranie kaucji gwarancyjnej a ulga na złe długi

Potrącasz z wynagrodzenia swoich wykonawców/podwykonawców kaucję gwarancyjną na zabezpieczenie należytego wykonania usługi? Nie obawiaj się konsekwencji z tytułu ulgi na złe długi. Obowiązek korekty podatku naliczonego co do tej kwoty cię nie dotyczy. O jaki obowiązek chodzi?

Przypominam, że od stycznia tego roku dłużnik, który nie uregulował zobowiązania, ma obowiązek dokonać takiej korekty po 150 dniach od upływu terminu płatności. I to niezależnie od tego czy jego wierzyciel skorzystał z prawa do tzw. ulgi na złe długi. A za uchybienie organ podatkowy może naliczyć sankcję 30%.

Jednak zatrzymanie części wynagrodzenia jako umownej kaucji gwarancyjnej nie stanowi „nieuregulowania”, wobec czego nie powstaje dług. I co za tym idzie, nie powstaje obowiązek korygowania podatku naliczonego po upływie określonego w przepisach czasu.

Taka sankcja w takiej sytuacji ci więc nie grozi.

Pobranie kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia kontrahenta, na jakie opiewa wystawiona przez niego faktura powoduje, że mamy do czynienia z powstaniem dwóch terminów płatności.

Jednego dla wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę kaucji, wynikającego z faktury/umowy.

I drugiego – dotyczącego zatrzymanej kwoty kaucji gwarancyjnej – zbieżnego z terminem, na jaki udzielona została gwarancja (czyli terminem zwrotu kaucji określonym w umowie).

Sama kaucja gwarancyjna jest świadczeniem zwrotnym i pozostaje neutralna podatkowo. Czyli nie wpływa na wysokość przychodów (czy kosztów).

Zmiana przepisów o uldze na złe długi nie pozbawia jej tego charakteru. Nadal więc zaliczasz w koszty całość kwoty wynagrodzenia określonego w fakturze.

I nie ma tu znaczenia fakt, że w oparciu o wiążącą cię z kontrahentem umowę zatrzymujesz część jako kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie usługi. Nie pomniejszasz także kwoty z faktury oraz kwoty podatku VAT przy wprowadzaniu do rejestru zakupu za dany okres rozliczeniowy – rozliczasz podatek w całości.

Niezależnie od tego na kaucję wystawiasz  natomiast notę obciążeniową.

Podsumujmy. Jeżeli w rozliczeniach z wykonawcami usług/robót stosujesz kaucje gwarancyjne potrącane z ich wynagrodzenia stwierdzonego fakturą, to w świetle przepisów podatkowych nie skutkuje to powstaniem zaległości. Taka z kolei mogłaby bowiem – po upływie 150 dni od terminu płatności określonego w tej fakturze – rodzić u ciebie obowiązek korekty podatku naliczonego. W takiej sytuacji uznaje się bowiem, że co do tej części wynagrodzenia (zatrzymanej jako kaucja gwarancyjna) wydłużony zostaje termin płatności. W tym przypadku będzie nim określony w umowie termin zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Pamiętaj jednak, że obowiązek korekty podatku VAT nie powstaje tylko co do kwoty zatrzymanej jako kaucja gwarancyjna. Jeśli więc nie zapłacisz pozostałej części wynagrodzenia, to wówczas będziesz musiał dokonać – w odpowiednim czasie – stosownej korekty co do tej części właśnie.

Więcej czytaj w interpretacji …

 , .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
VAT w budowlance

Praca na budowie wre? A może jesteś już po odbiorze prac, ale klient jeszcze nie zapłacił? Albo właśnie kończysz jedne...

Zamknij