Powstanie zobowiązania podatkowego cz1

Rozpoczynam cykl artykułów na temat zobowiązań podatkowych.

Ordynacja podatkowa przewiduje dwa sposoby powstania zobowiązania podatkowego:

  1. zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania,
  2. doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 §1).

Każde ze sposobów wiąże się z zaistnieniem innych działań zarówno ze strony podatnika jak i organu podatkowego. Inny jest również moment powstania zaległości podatkowej.

Zobowiązanie podatkowe powstałe w momencie zaistnienia zdarzenia.

Do zdarzeń, które powodują powstanie zobowiązania podatkowego w momencie zaistnienia zdarzenia zaliczamy np. osiągnięcie przychodu lub dochodu, nabycie majątku czy też dokonanie wydatku. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń musisz sam wiedzieć, że powstało zobowiązanie podatkowe, gdyż nie otrzymasz na ten temat żadnych informacji od organu podatkowego. Przynajmniej nie w momencie ich zaistnienia.

Do cech charakterystycznych tego typu zobowiązań należy właśnie brak obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań ze strony organu podatkowego oraz obowiązek podatnika do samodzielnego obliczenia kwoty podatku  do zapłaty (zwykle w deklaracji).
W przypadku tego sposobu powstania zobowiązań organ podatkowy podejmie jakiekolwiek działania dopiero w momencie ujawnienia nieprawidłowości w twoim postępowaniu. Następuje to w drodze tak zwanych czynności sprawdzających. W razie wykrycia błędów organ albo koryguje złożoną deklarację samodzielnie (kwota korekty w tym wypadku nie może przekraczać 1000 zł) albo zwraca się do ciebie o złożenie niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowanie deklaracji (art. 274 §1).

Jeżeli organ sam skoryguje deklaracje musi dostarczyć ci jej kopię oraz informację o nowej wysokości zobowiązania podatkowego, kwocie nadpłaty lub zwrocie podatku. Jeżeli nie zgodzisz się z dokonaną korektą możesz w ciągu 14 dni od momentu jej doręczenia wnieść sprzeciw do wydającego ją organu (art. 274 §2).

W przypadku gdy organ zwróci się do ciebie o skorygowanie deklaracji i zapłacenie podatku w prawidłowej wysokości, a ty tego nie zrobisz, automatycznie wszczynane jest postępowanie podatkowe. Jeżeli w toku postępowania podatkowego organ wykaże błędy w złożonej deklaracji lub fakt nie złożenia wymaganej deklaracji, wydawana jest decyzja, w której zostaje określona wysokość zobowiązania podatkowego. Decyzja ta ma charakter deklaratoryjny, to znaczy nie tworzy, nie znosi i nie zmienia istniejącego stosunku prawnego, a jedynie potwierdza istniejące obowiązki podatnika (czyli istnienie zobowiązania podatkowego).

www.OrdynacjaPFRON.pl/zapytaj
 

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak uzyskana informacja wspomaga nas w rozwoju firmy?

Z funkcji informacyjnej wynika zatem funkcja analityczna rachunkowości.  Bo skoro jesteśmy już w posiadaniu odpowiednich danych , mamy podstawy i...

Zamknij