Wydatki związane z zakwaterowaniem pracowników w miejscu wykonywania pracy są kosztami podatkowymi

Jak zapewne doskonale wiesz, do kosztów podatkowych możesz zaliczać wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, chyba że są one ustawowo wyłączone z kosztów. Zatem do kosztów podatkowych zaliczysz wszystkie te koszty, co do których jesteś w stanie wykazać związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością. Także koszty noclegów ponoszone przez pracowników podczas wykonywania pracy mogą taki związek wykazywać.

Czytaj dalej →

Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

 .

0

Materiały reklamowe a VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia br. powstały wątpliwości, czy nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych należy opodatkować VAT czy też nadal nie podlegają one temu podatkowi. Wątpliwości te wynikają z faktu usunięcia z przepisu ustawy wyłączającego obowiązek opodatkowania „przekazania bez wynagrodzenia drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych”.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Koszty podatkowe – ważne orzeczenie NSA

W sierpniu br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok[1], w którym jednoznacznie orzekł, że wydatek może stanowić koszt podatkowy, nawet jeśli nie przyczynia się bezpośrednio do generowania przychodów, o ile bez jego poniesienia nie byłoby możliwe prowadzenie działań w ramach działalności gospodarczej.

Czytaj dalej →

Leasing, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

 .

0

Nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym

Wystawiasz paragony? Przeraża cię zamieszanie wokół tego, co musi się na nich znajdować? Postaram się ci pomóc to ogarnąć. Zwłaszcza, że Ministerstwo Finansów zmieniło swoje zalecenia odnośnie określania na paragonach fiskalnych nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację.

Na początek krótko o nowych elementach, które począwszy od 1 kwietnia 2013 r.[1] powinny na paragonie się pojawiać. Poza więc tym, co już wcześniej na paragonie musiałeś mieć teraz jeszcze musisz:

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Twoja działalność polega na udzielaniu pożyczek lub kredytów? Musisz to wiedzieć!

Udzielanie pożyczek/kredytów to usługi objęte ustawą o VAT. Korzystają one jednak ze zwolnienia przedmiotowego, dlatego faktury dokumentujące wykonanie usługi powinny być wystawiane ze stawką „zw”. Brak podatku nie oznacza jednak, że możesz te usługi pominąć w rozliczeniu VAT. Przeciwnie, wszystkie powinieneś wprowadzić do rejestru sprzedaży i ująć w swojej deklaracji VAT.

Obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania będzie w tym przypadku kwota uiszczonych odsetek oraz odsetek wprawdzie nieuiszczonych, ale których termin zapłaty minął.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Zaliczyłeś wpłacone w przetargu wadium na poczet ceny nabycia? Czy wiesz, kiedy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu?

W przypadku, gdy wpłacone w ramach przetargu wadium ma być zaliczone na poczet ceny nabycia, to powinieneś traktować je jak zadatek/zaliczkę. Oznacza to, że obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie u ciebie z chwilą wyboru i zatwierdzenia oferenta. I to wówczas masz obowiązek rozliczyć VAT od kwoty wpłaconego wadium, które zostaje zaliczone na poczet należności. Stanowi ono bowiem już w tej chwili niejako zadatek na poczet ceny i zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT rodzi obowiązek podatkowy w momencie jego wpłaty.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Sprzedaż na raty

Przy sprzedaży ratalnej – w zakresie obowiązku rozliczenia VAT – obowiązują zasady ogólne. Powinieneś więc taką sprzedaż ująć w rozliczeniu za okres, w którym doszło do wydania/dostarczenia towaru, a jeżeli sprzedaż ma być udokumentowana fakturą – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż 7. dnia od wydania towaru.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Opodatkowanie usług elektrycznych

Choć może się to ci wydać dziwaczne, nie dla każdej usługi elektrycznej obowiązek podatkowy w VAT powstaje w tym samym momencie. Jak to możliwe? Wszystko zależy od tego czy daną usługę wykonujesz jako usługę samoistną czy też usługa ta jest elementem procesu budowy i w związku z tym zaliczana jest do tzw. robót ogólnobudowlanych.

Kwalifikacja usługi pod tym kątem ma istotne znaczenie dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Kiedy opodatkować środki wpłacone na rachunek powierniczy?

W obrocie gospodarczym, zwłaszcza przy sprzedaży lokali lub budynków, dość często stosuje się zabezpieczenie w postaci wpłaty przez nabywcę określonej kwoty na rachunek powierniczy. Wpłata taka ma zabezpieczać pewność należytego wykonania umowy przez jej strony.

Trzeba przy tym pamiętać, że do momentu zamknięcia tejże transakcji czy spełnienia przewidzianych warunków środki zgromadzone na rachunku powierniczym nie są w dyspozycji sprzedawcy. Nie mogą być zatem traktowane jako zadatek czy zaliczka na poczet ceny wynikającej z umówionej transakcji.

Czytaj dalej →

Podatek VAT

 .

0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!