Po co kalkulować szczegółowo koszty?

Jeżeli czytałeś moje poprzednie zapisy na temat obliczania kosztów, już się pewnie zorientowałeś, że  przedstawione schematy, to pochodne dwóch podstawowych metod – zleceniowej i wartości przeciętnych. W swojej działalności sam zapewne wypracowałeś podobne modele –  najbardziej przydatne dla twoich konkretnych potrzeb.

Po co tak szczegółowa kalkulacja kosztów? Oczywiście nie tylko dla wyznaczenia ceny, cenę zresztą  musisz określić nim sprzedasz produkt (jeśli rozpoczynasz działalność w mniejszym lub większym stopniu oprzesz się na wielkościach szacunkowych bazując na dostępnych danych rynkowych)  kalkulacje służą też do monitoringu wysokości ponoszonych kosztów, korekty cen i kontroli wydatków.

Nakłady są już znasz. Co dalej? Wyznaczasz satysfakcjonujący cię poziom zysku. Procentowo lub kwotowo –  w postaci marży lub narzutu – co prawda obie wielkości kwotowo są identyczne, ale procentowo marża jest niższa  dlatego, że narzut to procentowy stosunek zysku do kosztów zakupu, natomiast marża to również wyrażony w procentach stosunek zysku do przychodów.

Analiza  finansowa i systemy oceny efektywności działania przedsiębiorstw posługują się marżą, jako że jest ona wskaźnikiem efektywności przychodu tj. informuje o tym ile jednostek zysku przypada na określony przychód. Natomiast informacja o liczbie jednostek zysku przypadających na koszty jest zdecydowanie mniej interesująca.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Wycena aktywów i pasywów

Zadaniem rachunkowości jest odwzorowanie rzeczywistości w sposób rzetelny. Ma to swoje przełożenie w dokonywanej wycenie składników majątku oraz źródeł jego...

Zamknij