Zakładowy plan kont

Być może nawet nie wiesz jak bardzo istotnym elementem systemu rachunkowości jest plan kont. Księgi rachunkowe to pojęcie nic nieznaczące jeżeli nie mamy ustalonego planu kont. Konta są podstawowym narzędziem księgowania operacji gospodarczych. Bez nich w księgach panowałby chaos uniemożliwiający dokonywanie wycen i przeniesień koniecznych dla przygotowania sprawozdań (w przypadku prowadzenia „małej” działalności można stosować inne sposoby ewidencji nie wymagające księgowania na kontach).

Plan kont powinien być tak skonstruowany by mógł jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację przedsiębiorstwa. Zakładowy plan kont powinien obejmować w szczególności:

  • wykaz kont księgi głównej na podstawie której sporządza się zestawienia okresowe,
  • przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, czyli informacje co i gdzie powinno zostać wpisane w księdze,
  • zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych (szczegółowe zapisy na podstawie których dokonuje się zapisów w księdze głównej) oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Takie elementy przewidziane są w ustawie. Plan kont obejmuje jednak więcej informacji. Zawiera również wykaz środków trwałych dla których dokonuje się amortyzacji w sposób uproszczony, określa operacje gospodarcze, które mogą być dokumentowane dowodami zastępczymi czy ustala wariant ewidencji kosztów (można ewidencjonować koszty w układzie rodzajowym, np. wynagrodzenia, amortyzacja, podatki itp. lub w układzie według miejsc powstania np. produkcja, zarząd, sprzedaż itp., można też ewidencjonować koszty w obydwu tych układach naraz).

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Po co kalkulować szczegółowo koszty?

Jeżeli czytałeś moje poprzednie zapisy na temat obliczania kosztów, już się pewnie zorientowałeś, że  przedstawione schematy, to pochodne dwóch podstawowych...

Zamknij