Prosty obraz przedsiębiorstwa – stan posiadanych środków na określony dzień

Opisywane dotąd przeze mnie instrumenty analizy cash flow odpowiadają bardzo ogólnie na pytanie o płynność finansową, ponieważ nie pokazują zmian w czasie i jedynie w niewielkim stopniu wskazują mechanizmy działające w firmie. Dlatego też,  dla uzyskania pełniejszego obrazu i nie tylko odpowiedzi na pytanie czy firma jest wypłacalna, ale też dla pokazania mechanizmów w niej działających i oceny sprawności zarządzania wypracowano wskaźniki, dzięki którym można uzyskać pełniejszy obraz przedsiębiorstwa. Dla  ich wyznaczenia nie wystarczy sprawdzenie stanu posiadanych środków na określony dzień.

Głęboka, dynamiczna analiza wymaga bowiem prześledzenia  przepływów środków finansowych w firmie. Trudno  to zrobić opierając się jedynie na statycznych danych typu stan należności, zobowiązań lub gotówki na dany moment w czasie.

Dla uwzględnienia dynamiki działania niezbędna będzie przeanalizowanie w jaki sposób przepływają  pieniądze przy poszczególnych rodzajach działalności. Dzięki temu będziesz w stanie ocenić nie tylko podstawową wypłacalność firmy, ale też inne czynniki związane z jej przyszłością i rozwojem, a mianowicie:

  • ocenisz możliwości wzrostu środków finansowych, którymi dysponujesz,
  • będziesz w stanie przeanalizować wzajemne relacje pomiędzy zyskami, które osiągasz a faktycznym wzrostem zasobów pieniężnych, którymi dysponujesz, będzie to pomocne przy wskazaniu ewentualnych rozbieżności pomiędzy zyskami a przyrostem środków pieniężnych
  • będziesz mógł ocenić racjonalność gospodarowania środkami pieniężnymi, a w efekcie efektywność zarządzania swoim przedsiębiorstwem i możliwości jego rozwoju,
  • w efekcie końcowym przewidzisz przyszłe mechanizmy związane z przepływami pieniężnymi i będziesz w stanie wskazać na ile posiadasz możliwości samofinansowania a w jakim stopniu opłacalne czy konieczne będzie posiłkowanie się zewnętrznymi źródłami finansowania.
 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak interpretować cash flow

Jeśli w wyniku działalności generujesz zyski (czego odzwierciedleniem będzie zysk w rachunku wyników), stan majątkowy twojgo przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeżeń,...

Zamknij