Nadwyżka i niedobór środków pieniężnych

Działalność gospodarcza, jak doskonale wiesz z doświadczenia po pierwsze charakteryzuje się dużą dynamiką, po drugie oprócz dochodów i kosztów z działalności podstawowej tj. handlu czy produkcji generuje również dochody i koszty związane z działaniami pobocznymi typu działania finansowe (związane lokowaniem nadwyżek środków finansowych np w lokatach bankowych) czy działania inwestycyjne (związane z rozbudową parku maszynowego, unowocześnianiem technologii produkcji, itp.).

Każda z tych dziedzin wymusza przepływy pieniężne, bowiem każda związana jest z pozyskiwaniem lub wydatkowaniem środków finansowych. Dla podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem firmą bardzo ważna jest kontrola przepływu tych środków.

Jak zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę większość gotówki tj. środków finansowych powinna być generowana w wyniku działalności podstawowej czyli operacyjnej, nadwyżki finansowe z tej działalności to tak zwane dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i jeśli nie wynikają one z nieterminowej spłaty zobowiązań, świadczą o prawidłowo prowadzonej gospodarce pieniężnej, oraz o dobrej kondycji przedsiębiorstwa i  możliwości samofinansowania rozwoju firmy. Nadwyżki powstałe w ten sposób można przeznaczyć na rozwój firmy bez potrzeby poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Z drugiej strony jeśli w wyniku analizy stwierdzisz, że twoja działalność operacyjna jest deficytowa będzie to pierwszym sygnałem do znalezienia przyczyn takiego stanu rzeczy.  Przyczyną może być,  z jednej strony, mała dochodowość działalności, z drugiej zaś  ujemne przepływy powodowane są  często złą gospodarką materiałową (zbyt dużo środków przeznaczonych na zakupy zapasów) . Ujemna wartość świadczy też o zachwianiu płynności finansowej a nawet niewypłacalności i jest  to bardzo poważny sygnał ostrzegawczy.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Prosty obraz przedsiębiorstwa – stan posiadanych środków na określony dzień

Opisywane dotąd przeze mnie instrumenty analizy cash flow odpowiadają bardzo ogólnie na pytanie o płynność finansową, ponieważ nie pokazują zmian...

Zamknij