Wskaźniki, które sprawdza bank

Wspominałam ostatnio o wskaźnikach płynności finansowej CR i QR, które są sprawdzane przez banki przy ocenie zdolności kredytowej Twojej firmy. Przyjrzyjmy się jeszcze kilku innym wskaźnikom, które mogą okazać się przydatne w twoich staraniach o pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania.

Kredytowanie  to jedna z podstawowych możliwości pozyskania kapitału niezbędnego do rozwoju firmy. Zanim rozpoczniesz starania o kredyt szacujesz wstępnie możliwości kredytowe własnej firmy, także i w tym przypadku oprócz rentowności działalności bierzesz pod uwagę swoją wypłacalność pod kątem kredytu, czyli nie tylko terminową spłatę pożyczonego kapitału, ale też  możliwości spłaty odsetek, które powiększą  koszty twojej firmy. Bank też zechce to sprawdzić, korzystając między innymi z narzędzi do analizy płynności finansowej.

Jednym z pierwszych będzie  weryfikacja  pod kątem obsługi kosztów związanych z kredytowaniem, czyli to, czy firma jest w stanie udźwignąć  dodatkowe obciążenie kosztowe w postaci odsetek od kredytu. Posłuży do tego wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem, w skrócie oznaczany symbolami WPO, obrazujący możliwość spłaty odsetek z zysków osiąganych z podstawowej tzw. operacyjnej działaności twojego przedsiębiorstwa. Przedstawia się go jako stosunek tych zysków (ze sprzedaży produktów, towarów i usług) do odsetek.

Liczba uzyskana w wyniku dzielenia odzwierciedli maksymalne możliwości przedsiębiorstwa w zakresie spłaty kredytów,  bez narażania go na straty. Oczywiście im wyższy wskaźnik tym lepiej, za niepokojącą tj. zagrażającą płynności oznakę  uznaje się spadek wartości wskaźnika poniżej dwóch, oznacza to bowiem, że w działalności operacyjnej twoje przedsiębiorstwo nie jest w stanie wygospodarować środków pieniężnych w wysokości zabezpieczającej spłatę odsetek.

Gdy wartość WPO uznamy za zadowalającą, należałoby przyjrzeć się  jeszcze zdolności obsługi całego kredytu , czyli nie tylko odsetek ale i spłaty rat kapitałowych. Postępujemy podobnie jak przy obliczaniu WPO, tym razem skorzystamy jednak ze wskaźnika zdolności kredytowej.  Prosty i oczywisty wskaźnik w wymierny sposób określi zdolność twojej firmy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami. Jak ją sprawdzić?

Należy zbadać jaki zysk generuje twoje przedsiębiorstwo i czy  zysk ten pokrywa raty kredytu łącznie z odsetkami. Przy czym przy wyznaczaniu wskaźnika uwzględnia się zysk netto już po odliczeniu podatków, ale za to powiększony o koszty amortyzacji. Dlaczego? Ponieważ amortyzacja jest kosztem i jako taka wpływa na zmniejszenie zysku przedsiębiorstwa,  ale  nie wiążą się z nią żadne wydatki finansowe, ponieważ zostały one  poniesione w chwili zakupu środków trwałych i nie wpływają zasadniczo na wysokość środków finansowych ( w postaci pieniężnej) wypracowanych w danym okresie czasu.

Tak więc z jednej strony (w liczniku) mamy zysk powiększony o koszty nie związane z wydatkami z drugiej natomiast (w mianowniku) wartość rat kapitałowych powiększonych o odsetki. Dzieląc te dwie wartości uzyskujemy wskaźnik zdolności kredytowej obrazujący to,  w jakim zakresie jesteś w stanie spłacać raty kredytu i odsetki z wypracowanych przez firmę zysków. Oczywiste jest, że im wyższy wskaźnik tym większa zdolność kredytowa firmy,  a co za tym idzie mniejsze ryzyko instytucji kredytującej i tym większe  są twoje szanse na uzyskanie kredytu.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy sprawdziłeś już swoje wskaźniki płynności CR i QR?

Jak z pewnością zauważyłeś, wysokość omówionych w ubiegłym tygodniu wskaźników płynności w Twojej firmie, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki działalności i...

Zamknij