Czy Twój bilans musi być badany przez biegłych rewidentów?

Bilans i pozostałe elementy sprawozdań finansowych (rachunek wyników) jako bardzo sformalizowane formy sprawozdawczości w przypadku wielu firm  podlegają obowiązkowemu  badaniu i ocenie  przez niezależnych specjalistów tzw. biegłych rewidentów. Przepisy prawne, a konkretnie ustawa o rachunkowości, dokładnie precyzują  w przypadku jakich firm i jakiego rodzaju działalności  wymagane jest opiniowanie sprawozdań przez biegłych. Obowiązek ten obligatoryjnie spoczywa na  bankach i ubezpieczycielach, firmach których działalność reguluje ustawa o obrocie papierami wartościowymi, funduszach powierczniczych i inwestycyjnych, spółkach akcyjnych oraz wszystkich dużych przedsiębiorstwach (kryterium wielkości są ściśle określone progi przychodów i zatrudnienia .

I jakkolwiek badanie sprawozdania w przypadku twojej firmy nie musi okazać się obowiązkowe, o tyle  pisemna opinia i raport biegłego potwierdzające prawidłowość i rzetelność sprawozdania, wpłyną zdecydowanie pozytywnie na obraz twojej firmy. Pozytywna opinia niezależnego biegłego jest gwarantem prawidłowości – czyli tego, że dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach wynikają z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelności  – czyli świadectwa na to, że sprawozdania przedstawiają sytuację majątkową i finansową twojej firmy zdgodnie z prawdą.

Jeśli zatem księgi  prowadzone są rzetelnie i prawidłowo pozytywna opinia  będzie obiektywnym tego świadectwem. Oczywiście w przypadku nieprawidłowości biegły może wydać opinię negatywną, może wyrazić zastrzeżenia odnośnie określonych zjawisk, zapisów, składowych sprawozdań lub też odmówić wyrażenia opinii. W każdym wypadku stanowi to jakąś wskazówkę i element kontroli nad zgodnością ksiąg  z rzeczywistością i z wymogami prawa.

W praktyce twoja firma nie zawsze w ogóle będzie zobowiązana do sporządzania bilansu. Jeśli prowadzisz  uproszczoną ewidencję na przykład w postaci księgi przychodów i rozchodów żadne przepisy nie nakładają na ciebie obowiązku aż tak szczegółowej sprawozdawczości, aczkolwiek poznanie jej zasad może okazać się bardzo przydatnym w celach analitycznych na potrzeby własne i zewnętrzne – na przykład w chwili wypełniania wniosku o kredyt bankowy.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Po co sporządza się wynik finansowy?

Odpowiedź jest prosta - aby wiedzieć czy to co robimy przynosi zyski. To, że sprzedajemy coś drożej niż kupujemy nie...

Zamknij