Kiedy, co i jak, czyli kontrola w praktyce

„Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód.”

Thomas Alva Edison

Kontrola jest ostatnia fazą procesu zarządzania, której następstwem powinno być udoskonalenie całego cyklu w wyniku przeprowadzanej analizy jej rezultatów. Zgodnie z koncepcją tzw. cyklu Deminga powinna być końcem i początkiem każdego procesu. U podstaw tego założenia leży koncepcja zarządzania poprzez jakość (TQM).

Efekty kontroli są różne w zależności od tego z jakim rodzajem kontroli mamy do czynienia. W zależności od częstotliwości, okresu, podmiotu wykonującego, miejsca kontroli czy też etapu działalności przedsiębiorstwa stosuje się różne jej narzędzia i metody, a także można oczekiwać innych jej rezultatów.

Najczęściej mamy do czynienia z kontrolą bieżącą, nazywaną operacyjną. Stosowana jest ona na co dzień i obejmuje kontrolę mierników rynkowych firmy oraz badania produktów, rynków, czy też kanałów dystrybucji firmy.

Inaczej będzie wyglądać kontrola w firmie młodej, dopiero rozwijającej się, a inaczej w stabilnej firmie z  wieloletnią tradycją i ustaloną pozycją rynkową.

Sposób kontroli różni się również w zależności od tego jakiej komórki wewnętrznej przedsiębiorstwa dotyczy. Inaczej będzie wyglądać kontrola produkcji, a inaczej działu finansowego czy marketingu. Użyte zostaną inne narzędzia, różny będzie jej sposób i dokładność. Przykładowo w pewnych przypadkach nie ma potrzeby wychodzić poza kontrolę pośrednią, czyli kontrolę poprzez wyniki. W innych przypadkach konieczna będzie kontrola bezpośrednia, czyli kontrola procesu.

Gdzie tutaj jest controling?

Wszystkie wymienione działania są zadaniami controlingu, a dokładniej częścią jego zadań. Kontroler nie tylko gromadzi informacje. Jego obowiązkiem jest również ich przetworzenie, zestawienie oraz czytelna ich prezentacja w celu podjęcia optymalnej decyzji.

Controling wprowadza system planowania, kontrolowania i kierowania zorientowany na osiągnięcie określonych wyników. Jest wykorzystywany w celu opracowywania planów operacyjnych, strategicznych, przeprowadzania kontroli wyników czy wprowadzania czynności sterujących. Spełnia więc on funkcje pomocniczą, doradczą, dla wdrażającego go właściciela firmy.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Kontrola, czyli controlling od podszewki

„Errare humanum est, in errore perservare stultum.” „Błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie - głupotą.” Seneka Starszy Zarządzanie obejmuje...

Zamknij