Nowelizacja ordynacji podatkowej w duchu zaufania do obywatela

 – Chcemy zmienić filozofię podejścia państwa do obywatela. Dlatego proponujemy wprowadzenie do polskiego systemu prawa, także fiskalnego, zasady domniemania uczciwości – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, prezentując 12 marca br. projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej.

– Wychodzimy z założenia, że nie da się wytworzyć zaufania obywatela do państwa, jeśli samo państwo najpierw nie obdarzy zaufaniem swojego obywatela – wyjaśnił.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda jest to gigantyczne zadanie, które wymaga nie tylko wprowadzenia wielu zmian legislacyjnych, ale również zmiany mentalności.

 

– Dlatego proponuję wprowadzenie do polskiego systemu prawa zasady domniemania uczciwości. Urzędnicy powinni uznawać obywatela za uczciwego człowieka. Dopiero, gdy okaże się, że tak nie jest, państwo powinno wykorzystywać swoje uprawnienia – powiedział.

 

Realizacji tego celu mają służyć m.in. zmiany w Ordynacji podatkowej.

Najważniejsza z nich dotyczy przepisów o natychmiastowej wykonalności decyzji.

 

– Kierując się zasadą domniemania uczciwości, wprowadzamy zasadę, że organy podatkowe będą egzekwować należności podatkowe dopiero wtedy, gdy decyzja będzie miała charakter ostateczny, bądź zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu – powiedział wiceminister Szejnfeld.

Obowiązujące do tej pory przepisy skutkowały natychmiastowym podjęciem działań przez organy skarbowe wobec obywatela.

 

– Jest to zmiana o fundamentalnym znaczeniu, o którą od kilkunastu lat zabiegali przedsiębiorcy. Stosowanie dotychczasowych przepisów skończyło się nawet bankructwem niektórych z nich – podkreślił. Sekretarz stanu w MG poinformował, że nowelizacja przepisów podatkowych zniesie wiele uciążliwych obowiązków: m.in. wymóg posiadania przez mikroprzedsiębiorców dwóch rachunków bankowych, zasadę odpowiedzialności solidarnej dzierżawców lub użytkowników nieruchomości z jej właścicielem, a także obowiązek przechowywania latami dokumentów takich jak np. paragony (ich kopie będzie można przechowywać na nośnikach elektronicznych).

Wprowadzone zostanie natomiast prawo do korekty podatku VAT po przeprowadzonej kontroli u przedsiębiorcy i uzupełnienia należności wobec państwa. Podatnik będzie musiał być informowany o kontroli podatkowej i jej zakresie z 7-dniowym wyprzedzeniem. Urząd Skarbowy będzie musiał również powiadomić podatnika o jego sytuacji, np. o zawieszeniu przedawnienia w jego sprawie. Rozszerzony zostanie także dostęp do akt postępowania podatkowego.

 

– Zasady dotyczące kontroli podatników, określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) przeniesiemy do Ordynacji podatkowej. Wyeliminujemy w ten sposób sytuacje, gdy urzędnicy przeprowadzając kontrole skarbowe nie stosowali ściśle przepisów ustawy o sdg – wyjaśnił wiceminister.

Wszystkie proponowane w Ordynacji podatkowej zmiany mają wzmacniać pozycję podatnika, a także doprowadzić do zmniejszenia kosztów działalności administracji.Zasada budowania zaufania państwa do obywatela ma się objawiać także w innych ustawach. Tak będzie m.in. w przypadku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu spółek handlowych.

 

– Wychodzimy z założenia, że państwo, oczekując od obywateli określonego rodzaju postępowania, nie powinno dążyć do tego stosując system nakazów, zakazów i sankcji, ale system zachęt – powiedział wiceszef resortu gospodarkiWiceminister Szejnfeld podziękował także kierownictwu i urzędnikom Ministerstwa Finansów za współpracę przy projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej, który wpisuje się w proces tworzenia lepszego prawa.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej został przygotowany przez międzyresortowy zespół pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. W skład zespołu wchodzą eksperci Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 (www.mg.gov.pl)

pytania i komentarze mile widziane

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy liczby mogą zabić Twoją firmę?

Jesteś włascicielem małej lub średniej firmy a może menadżerem który zarządza taką firmą  to ten blog jest dla Ciebie. Pewnie...

Zamknij