Sposób liczenia terminów określonych w dniach na podstawie Ordynacji.

           Zgodnie z art. 12 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględniamy dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące rozpoczęcie biegu terminu, zaś upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

          Jeżeli natomiast ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej).

Przykład 1

10 danego miesiąca Jan Nowak otrzymał postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie zaliczenia nadpłaty wpłat obowiązkowych na ten Fundusz.

Zgodnie z przepisami Ordynacji, podatnikowi przysługuje prawo złożenia zażalenia do organu wyższej instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.  

Oznacza to, iż ostatnim dniem, w którym Nowak może złożyć zażalenie, jest 17 danego miesiąca. Jeżeli natomiast w 17 dniu danego miesiąca przypadnie sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin na złożenie zażalenia upłynie w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Przykład 2

 Deklaracje miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-I-a należy złożyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.  

Jeśli w danym miesiącu, 20 dzień miesiąca przypadnie na sobotę, a w pierwszych dniach następnego tygodnia nie będzie przypadało żadne święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to termin złożenia deklaracji przedłuży się do 22 dnia danego miesiąca (a więc do poniedziałku).  

Jeśli natomiast w pierwszych dniach tygodnia wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, to termin złożenia deklaracji DEK-I-a przedłuży się do pierwszego dnia roboczego po tym dniu lub tych dniach wolnych od pracy. 

 

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Dostałam kopa !

Ostatnie dwa tygodnie spędziłam na prowadzeniu szkoleń. Jako doradca podatkowy, który zazwyczaj reprezentuje podatników, nagle znalazłam się zupełnie po przeciwnej...

Zamknij