Jakie korzyści możesz mieć z rachunkowości?

     W dużym skrócie rachunkowość można zdefiniować jako system do ewidencjonowania zdarzeń w postaci ilościowej i wartościowej. Z założenia, jako system liczbowy, jest systemem prostym i przejrzystym i przy odrobinie zaangażowania bardzo łatwym do opanowania.

System ten funkcjonuje od długiego czasu, a wypracowane przezeń główne zasady ewidencjonowania zdarzeń nie ulegają zasadniczym zmianom i są wręcz intuicyjnie proste. Jego poznanie nie wymaga aż tak wielkiego wysiłku jak mogłoby się  wydawać i polega bardziej na zrozumieniu niż wyuczeniu.

Warto byś sobie to uświadomił, aby w pełni skorzystać z oferowanych przez rachunkowość   możliwości. Tym bardziej, że skoro  prowadzenie ewidencji księgowej wymuszane jest przepisami prawa, możesz przy okazji skorzystać z jej innych zastosowań.

Przede wszystkim powinieneś pozbyć się przekonania , jakoby  rachunkowość była  dziedziną zrozumiałą jedynie dla wąskiego grona specjalistów . Jako właściciel firmy sam sprawnie poruszasz się w tym obszarze, chociaż być może nie do końca jesteś tego świadom.

Czytaj dalej →

Inne

 .

0

Dzisiaj o terminach załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym.

     Termin przeprowadzenia postępowania.

Od dłuższego czasu czekasz na decyzję w sprawie postępowania podatkowego? Zastanawiasz się ile to może trwać?

Wiedz, że w Ordynacji Podatkowej istnieją przepisy gwarantujące stronom  przeciwdziałanie opieszałości organów podatkowych. W każdej sprawie organ powinien  pracować wnikliwie i szybko oraz przy użyciu najszybszych środków do jej załatwienia.

Jeżeli sprawa nie wymaga zbierania dowodów powinna być załatwiona niezwłocznie (art.125 §1 i §2).

Co jednak to “niezwłocznie” oznacza?

Nie możesz się spodziewać, że takie sformułowanie zobowiązuje organ podatkowy do rozpatrzenia sprawy natychmiast po jej złożeniu. Organ podatkowy musi mieć czas na dokonanie niezbędnych czynności pozwalających na zorientowanie się w sprawie (art. 139 §4).

Musisz pamiętać, że przytoczony przepis odnosi się do wszystkich spraw, w których nie trzeba gromadzić materiału dowodowego. Tymczasem mogą one być bardzo zawiłe i wielowątkowe, a tym samym wymagające dłuższej analizy.

Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego również powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki.

W tym przypadku ordynacja podaje jednak pewne konkretne terminy.

O tych i innych terminach czytaj dalej

Czytaj dalej →

Terminy

 .

0

Do czego służy rachunkowość?

       Pierwszą twoją reakcją, w odpowiedzi na tak postawione pytanie,  będzie prawdopodobnie przypomnienie sobie o obowiązku  naliczania i odprowadzania podatków i  wniosek,  że prowadzenie rachunkowości niezbędne jest dla celów  podatkowych i ewentualnej kontroli ze strony  urzędów skarbowych czy ZUS.

Być może w następnej kolejności dostrzeżesz konieczność spełnienia wymogów instytucji finansowych, z którymi współpracujesz prowadząc działalność ( banki i ubezpieczyciele). W takim  kontekście rachunkowość postrzegana jest jako zło konieczne, a zawodowi księgowi i analitycy finansowi  jako wyspecjalizowana kadra, przetwarzająca informacje na potrzeby wyżej wymienionych odbiorców, czyli potrzeby typowo zewnętrzne.

Tymczasem  jest to zaledwie jeden z obszarów działań,  mających na celu odwzorowanie   procesów zachodzących w firmie,  nie tylko na potrzeby zewnętrznych odbiorców informacji, ale przede wszystkim dla jej właścicieli i zarządców.

A czym jest dla Ciebie? Utrapieniem czy przyjacielem wspierajacym w interesach?

zapraszam do podzielenia się komentarzami na ten temat

zajrzyj i zadaj pytanie

www.FinanseTwojejFirmy.pl/zapytaj
 

Inne

 .

0

Jakie przeszkody spotykasz na swojej drodze do wiedzy finansowej?

       Bardzo dokładne sprawozdania i analizy – tego najczęściej oczekuje się od finansistów. A jakiej wiedzy finansowej oczekujesz od siebie? Żadnej? Uważasz, że to nie twoja działka? Jeżeli odpowiesz twierdząco to musisz  wiedzieć, że nie jesteś jedyny. Najczęstszymi przeszkodami na drodze do wiedzy finansowej jest awersja do matematyki, brak współpracy ze strony działu księgowości i finansów, no i oczywiście wszechobecny brak czasu.

Wszystkie te przeszkody można jednak pokonać.

Czytaj dalej →

Inne

 .

0

Jakie są skutki wniesienia odwołania do niewłaściwego organu?

Wniesienie odwołania oraz wszelkich innych pism do niewłaściwego organu podatkowego przed upływem terminu ich złożenia uznaje się za złożone w terminie. Nie ma więc ryzyka, że z powodu naszej nieznajomości procedur utracimy możliwość odwołania się od decyzji. Niewłaściwy organ jest zobowiązany do przekazania otrzymanych dokumentów organowi właściwemu i poinformowania o tym fakcie wnoszącego podanie. 

masz pytanie zapytaj:

www.ordynacjapfron.pl/zapytaj

zachęcam do umieszczania swoich komentarzy
 

Terminy

 .

0

Jakie korzyści masz z umiejetności czytania liczb?

Czy liczby są adresowane wyłącznie do finansistów? Dla kogo są one najważniejsze?

Głównym odbiorcą jesteś właśnie ty – właściciel. Otrzymane sprawozdania pozwalają ci się zorientować jak działa twoja firma – czy zachodzące w niej procesy przebiegają sprawnie i skutecznie, czy przyjęta strategia powoduje rozwój firmy i czy w najbliższym okresie będziesz nadal mógł cieszyć się profitami.  Rozumiesz już jak dużo możesz zyskać posiadając inteligencję finansową? Jeżeli jeszcze nie to nadszedł najwyższy czas by przyjrzeć się bliżej konkretnym pożytkom, jakie można dzięki niej osiągnąć.

Nie chodzi tu oczywiście o pogłębianie wiedzy dla samej idei. Znajomość finansów jest źródłem wielu korzyści, do których zaliczyć możemy w szczególności:
• zdolność do krytycznej oceny firmy,
• lepsze zrozumienie odchyleń w danych liczbowych,
• nabycie sprawności w wykorzystywaniu sprawozdań do podejmowania i analizowania decyzji,
• podejmowanie celnych decyzji,
• możliwość utrzymania równomiernej „siły decyzyjnej” w jednostce,
• wzrost spójności oraz komunikacji wewnętrznej w firmie.

Zastanawiasz się pewnie po co jest ci potrzebna zdolność krytycznej oceny firmy?

Czytaj dalej →

Inne

 .

0

Sposób liczenia terminu dla organu podatkowego

Przedstawione zasady liczenia terminów nie odnoszą się do organów podatkowych. Termin organu podatkowego, w czasie którego zobligowany jest on do dokonania określonych czynności, rozpoczyna swój bieg w momencie otrzymania przez ten organ pisma będącego podstawą do dokonania czynności. Na przykład wysyłając deklarację Vat-7 dnia 25 marca, za pośrednictwem poczty, zachowasz termin ustawowy. Nie oznacza to jednak, iż termin zwrotu nadwyżki podatku w niej wykazanej będzie liczony od tego dnia. Termin ten będzie liczony dopiero od faktycznego dostarczenia przesyłki do organu podatkowego, gdyż dopiero od tego momentu organ może dokonywać wymaganych od niego czynności.

Terminy

 .

0

Trzy powody, dla których potrzebujesz dobrej księgowości

Trzy powody, dla których potrzebujesz dobrej księgowości.
Zbuduj dom dla pokoleń.

Być może kiedyś budowałeś dom. Swój wymarzony dom. Najpiękniejszy dom na świecie dla Ciebie i Twojej Rodziny.

Czy pamiętasz od czego zaczynałeś? Przypomnę Ci. Od marzeń. Ileż to razy zastanawiałeś się, gdzie go zbudujesz, jaki będzie duży. Ile będzie miał pokoi i ile łazienek. Jak będzie wyglądał ogrodek i jakie postawisz ogrodzenie. Tworzyłeś w swojej głowie wizje Twojego domu. Rozmawiałeś o niej z żoną lub mężem, dziećmi, znajomymi i przyznasz, że chwile te były chwilami szcześliwymi. Do dziś nieraz z sentymentem wspominasz ten czas. Wreszcie podjąłeś decyzje. Dom będzie stał tu, będzie wygladał właśnie tak a nie inaczej, będzie miał właśnie tyle pokoi, łazienek i garaży ile sobie wcześniej zaplanowałeś. Kupiłeś działkę, załatwileś wszystkie formalności.Wreszcie wybrałeś najlepszego architekta i zleciłeś mu  wykonanie projektu. Projektu Domu Twoich Marzeń. Do dziś pewnie pamiętasz te niekończące się dyskusje z Twoim projektantem nad każdym szczegółem.

Czy potrafisz sięgnać pamięcią do chwil, kiedy tworzyłeś Twoją Firmę ? Długo szukałeś pomysłu, analizowałeś swoje możliwości, podpatrywałeś innych, jak oni to robią, szukałeś dla siebie miejsca na rynku. Marzyłeś o sukcesie. Marzyłeś o ekspansji Twojej Wymarzonej Własnej Firmy.  Oczyma wyobraźni coraz lepiej widziałeś się w nowej roli, w roli przedsiębiorcy. Wreszcie podjąeś decyzję.

Czytaj dalej →

Inne

 .

0

Szczególne przypadki uznania terminu za zachowany

Zastanawiasz się kiedy termin uznaje się zachowany? Czy liczy się popularna „data stempla pocztowego” czy data otrzymania dokumentów przez organ podatkowy?

Zasadniczo termin zostaje zachowany gdy dokumenty wpłyną do organu podatkowego w wyznaczonym czasie. Ordynacja zawiera jednak wykaz sytuacji, w których termin uważa się zachowany, mimo braku fizycznego złożenia dokumentu. Należą do nich (art. 12 §6):
1) wysłanie dokumentu w formie elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;
2) nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
3) złożenie, przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego, wymaganych dokumentów w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
4) złożenie, przez osobę pozbawioną wolności, dokumentów w administracji zakładu karnego;
5) złożenie, przez osobę aresztowaną, dokumentów administracji aresztu śledczego.

Szczególnego wyjaśnienia wymaga tutaj punkt drugi.

Czytaj dalej →

Terminy

 .

0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!