Co jeszcze z tymi kosztami z nieuregulowanych faktur?

Dziś pokażę ci kolejne konsekwencje wprowadzenia nowych regulacji dotyczących „wyrzucania” z kosztów podatkowych niezapłaconych faktur.

Ostatnio pisałam o terminach, które spowodują obowiązek korekty kosztów. Skupiłam się jednak na sytuacji, gdy potrącenia kosztów dokonujesz w momencie poniesienia wydatku. A ciebie może przecież też ciekawić, co w sytuacji, gdy wydatki zaliczasz do kosztów podatkowych już po upływie terminu płatności faktury. Chodzi tu o takie sytuacje np. gdy zaliczasz koszty nabycia towarów do kosztów podatkowych po ich sprzedaży (z dniem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży). Co wtedy?

Nowe przepisy mówią, że jeżeli zgodnie z art. 22 UPDOF lub art. 15 UPDOP zaliczenie do kosztów podatkowych kwoty wynikającej z faktury nastąpi po upływie terminów, o których pisałam ostatnio (czyli 30 dni od daty upływu terminu płatności w przypadku terminu płatności do 60 dni albo z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów przy terminie płatności dłuższym niż 60 dni), to zaliczenie tej kwoty do tych kosztów następuje z uwzględnieniem art. 22 lub art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania…

Tak wiem, trochę to brzmi jak „masło maślane”. Taki ustawodawczy galimatias. Albo skrót myślowy. Jak może przecież zaliczenie w koszty nastąpić z upływem 90 dni od zaliczenia w koszty… Wygląda na to, że chodziło tu raczej o termin 90 dni od dnia wystawienia faktury (lub innego dokumentu).

Jeśli tak na to spojrzysz, to okaże się to bardziej zrozumiałe. Czyli jeżeli – zgodnie z powołanymi przepisami ustaw o podatku dochodowym – zaliczasz koszty do kosztów podatkowych po upływie terminów płatności (a nie w momencie poniesienia wydatku) i przypadałoby to także po upływie ww. terminów, czyli po upływie

  • 30 dni od upływu terminu płatności nie przekraczającego 60 dni albo
  • 90 dni od wystawienia faktury, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni

to mogą to być twoje koszty podatkowe, ale dopiero gdy uregulujesz zobowiązanie. Inaczej mówiąc, wrzucisz je do kosztów podatkowych najwcześniej w miesiącu, w którym uregulujesz zobowiązanie.

Przykład

5 stycznia został ci dostarczony towar wraz z fakturą. Termin płatności ustalono na 80 dni od dnia nabycia (dłuższy niż 60 dni), czyli upłynął on 26 marca. Jednak nie uregulowałeś zobowiązania w tym terminie. 8 maja sprzedałeś część towaru i chcesz potrącić sobie koszty jego nabycia. Nadal jednak nie zapłaciłeś dostawcy. Nie możesz więc – do czasu uregulowania zobowiązania – potrącić sobie kosztów nabycia tego towaru. Przyjmijmy teraz, że dostawcy zapłaciłeś 17 czerwca. Będziesz mógł w czerwcu zaliczyć koszty nabycia sprzedanych w maju towarów do kosztów podatkowych.

Chronologicznie wygląda to więc tak:

  1. Przyjęcie towaru i faktury
  2. Minął termin płatności
  3. Minął termin obowiązku korekty kosztów
  4. Sprzedaż towaru – moment zaliczenia kosztu nabycia do kosztów podatkowych
  5. Faktura uregulowana – zaliczenie
  6. Faktura nieuregulowana – czekamy
  7. Zapłata za towar – ujęcie w kosztach kosztu nabycia towaru sprzedanego wcześniej

Gdybyś natomiast sprzedał towar 15 marca (przed upływem terminu płatności) to powinieneś potrącić koszty nabycia. W razie nieuregulowania zobowiązania do 5 kwietnia (90 dni od zaliczenia w koszty) będziesz musiał jednak pomniejszyć koszty podatkowe o wcześniejsze potrącenie.

Wszystkie te ruchy – zaliczanie, zmniejszanie, ponowne zaliczanie nie pozostają bez wpływu na twoją zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli cię złapią podczas kontroli, że nie dopełniłeś obowiązku pomniejszenia kosztów, to nie dość że zapłacisz wyższą zaliczkę wraz z odsetkami, to jeszcze grozi ci odpowiedzialność karnoskarbowa. Chyba że wybrałeś uproszczoną metodę ich wpłacania. Wówczas dokonane zmniejszenia czy powiększenia będą rzutowały tylko na wysokość zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy. Pozostając bez wpływu na wysokość twoich uproszczonych zaliczek.

Pamiętaj też, że nowe przepisy stosujesz do kwot wynikających z faktur lub innych dokumentów, które zaliczyłeś do kosztów podatkowych roku 2013. Nie będzie więc miało znaczenia to, że termin płatności przypada w 2013 roku, jeżeli koszt został zaliczony do kosztów podatkowych roku 2012.

Chyba na dziś wystarczy… choć mam jeszcze parę informacji. Na przykład, jeśli kupiłeś środek trwały to zapłata za niego lub jej brak także będą miały wpływ na zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Jaki? Czytaj o tym w następnym wpisie.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Nie zapłaciłeś faktury? To nie masz kosztu!

To nie żart. Od stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące nieuregulowanych zobowiązań . Jeżeli zatem zaliczyłeś kwotę wynikającą z...

Zamknij