Jak są opodatkowane umowy zlecenia i umowy o dzieło, której wartość nie przekracza 200zł?

Opodatkowanie ryczałtem umów nieprzekraczających kwoty 200 zł. dotyczy zarówno umów o dzieło, jak i umów zlecenia zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika podatku.

Opodatkowanie ryczałtem przychodu wg stawki 18% bez kosztów uzyskania przychodów dotyczy każdej umowy, a nie sumy umów w miesiącu. Dla ustalenia limitu decydująca jest kwota wynikająca z pojedynczej umowy. Bez znaczenia jest łączna wartość wszystkich umów zawartych w danym miesiącu ze zleceniobiorcą.

Po zakończeniu roku zleceniobiorca nie otrzymuje żadnego PITu. Płatnik, czyli zleceniodawca pobiera podatek i odprowadza do US i wykazuje jedynie w zbiorczej rocznej deklaracji PIT-8AR.

“Art. 30. 1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:
5a) 233) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu;”

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Umowa zlecenia nawet ta za 200 zł podlega składkom ZUS , chyba że zleceniobiorca jest zatrudniony, jako pracownik u innego pracodawcy i osiąga co najmniej najniższe wynagrodzenie. Wówczas podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Nie podlega ZUS tylko umowa o dzieło.

Stan prawny 2013-03-17

 , .

Jedna odpowiedź do Jak są opodatkowane umowy zlecenia i umowy o dzieło, której wartość nie przekracza 200zł?

  1. aga 25 marca 2013 w 12:24 #

    Na końcu zabrakło jeszcze “Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Osoby te do ukończenia 26 roku życia nie są obejmowane ubezpieczeniami z tytułu umowy-zlecenia – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie” nie ważne czy przekracza 200 zł czy nie.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Ulga na złe długi – cz.3

Druga strona medalu, czyli co musi dłużnik Ostatnio rozpisywałam się o tym, jak wierzyciel, czyli ten któremu nie zapłacono może...

Zamknij