Ulga na złe długi – cz.3

Druga strona medalu, czyli co musi dłużnik

Ostatnio rozpisywałam się o tym, jak wierzyciel, czyli ten któremu nie zapłacono może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.

Co jednak jeśli jesteś dłużnikiem, czyli tym, który nie zapłacił? I zachodzą przesłanki do skorzystania z ulgi przez twojego kontrahenta?

Otóż w takiej sytuacji także na tobie spoczywają określone obowiązki, których niespełnienie może grozić poważnymi konsekwencjami.

Musisz wiedzieć, że także ciebie dotyczą zmiany, o których była mowa we wcześniejszych wpisach. Chodzi przede wszystkim o skrócenie terminu, po jakim masz obowiązek skorygować swój podatek naliczony. Teraz to już 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub w fakturze. Jeśli więc do końca okresu rozliczeniowego, w którym owe 150 dni upłynie nadal nie zapłaciłeś swojego zobowiązania, to w rozliczeniu za ten okres musisz dokonać korekty podatku naliczonego. I to niezależnie od tego, czy twój wierzyciel skorzystał z tzw. ulgi na złe długi czy też nie. Co więcej kontrahent, któremu nie zapłaciłeś nie musi cię już informować o tym, że zamierza dokonać korekty u siebie. Do tej pory taka informacja mogła być dla ciebie sygnałem, od stycznia tego roku musisz sam to kontrolować.

Korekty dokonujesz w zakresie wartości netto i odliczonego podatku naliczonego. Oznacza to, że jeżeli nie miałeś prawa do odliczenia podatku albo nie skorzystałeś z niego z różnych powodów, to nie musisz teraz korygować podatku naliczonego.

Pamiętaj też, że częściowa spłata należności powoduje, że korygujesz podatek naliczony przypadający tylko na nieuregulowaną część.

W przypadku natomiast, gdy uregulowałeś należność już po skorygowaniu podatku naliczonego, możesz w deklaracji za okres, w którym dokonałeś zapłaty ponownie odliczyć podatek naliczony (w całości lub w części).

W deklaracji podatkowej zaznaczasz wówczas fakt ponownego odliczenia. Przypominam, że w takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie nowych wzorów deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D, VAT-7K2 obowiązujących od stycznia tego roku.

Przykład:

Jeżeli 150 dzień od wyznaczonego ci terminu płatności upływa 25 marca, to masz obowiązek skorygowania podatku w deklaracji za ten okres rozliczeniowy. Spłata długu 4 kwietnia, pomimo że jeszcze nie złożyłeś deklaracji nie zwalnia cię z tego obowiązku. Ale możesz w rozliczeniu obejmującym kwiecień ponownie odliczyć podatek (w całości lub w części w zależności od tego, czy spłaciłeś dług w całości czy w części). Natomiast dokonanie zapłaty jeszcze w marcu spowoduje, że nie będziesz musiał dokonywać korekty swojego podatku naliczonego.

„A cóż mi zrobią jeśli korekty nie zrobię?” – pomyślisz.

Otóż za niedopełnienie obowiązku skorygowania podatku naliczonego organy podatkowe mogą nałożyć na ciebie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany.

Taką właśnie sankcję przewidział ustawodawca w zmienionych przepisach. Sankcja nie będzie ustalana tylko w stosunku do osób fizycznych, które za ten czyn ponoszą odpowiedzialność karnoskarbową. Musisz przy tym pamiętać, że twój wierzyciel korzystając z ulgi na złe długi ma obowiązek podania twoich danych. A to może przełożyć się na sprawniejsze ustalenie przez organy podatkowe, czy ty swój obowiązek spełniłeś.

A Ty jakie masz doświadczenia,  wątpliwości, pytania – komentarz mile widziany

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Ulga na złe długi – cz.2

Zanim złożysz deklarację ze skorygowanym podatkiem... Poprzednio dowiedziałeś się, w stosunku do których należności i kiedy możesz skorzystać z tzw....

Zamknij