Potrzebujesz szybki kredyt? Zwrot podatku VAT, jako zabezpieczenie kredytu od stycznia 2013

Twoja firma potrzebuje finansowego zastrzyku? Z utęsknieniem czekasz na zwrot podatku VAT, ale gotówka przydałaby się szybciej?

Rozwiązaniem może okazać się kredyt, którego zabezpieczeniem będzie należny ci zwrot podatku VAT. Możesz jednak z tego zabezpieczenia skorzystać pod warunkiem, że w dniu złożenia deklaracji z wykazanym zwrotem podatku VAT nie toczy się wobec ciebie postępowanie zmierzające do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązań podatkowych.

Aby należny ci zwrot podatku trafił na konto właściwego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) wystarczy, że złożysz do naczelnika swojego urzędu skarbowego pisemne upoważnienie do dokonania zwrotu podatku na wskazany przez ciebie rachunek instytucji finansowej, która udzieliła ci kredytu.

Musisz je złożyć w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, której zwrot ma dotyczyć. Najlepiej więc dołączyć upoważnienie do składanej deklaracji. Jeśli jednak składasz deklarację przed terminem, nic nie stoi na przeszkodzie, byś upoważnienie złożył później. Nie później jednak, niż w terminie dla złożenia tej deklaracji.

Musisz też pamiętać, że złożone upoważnienie jest nieodwołalne.

Co to znaczy?

Ano tyle, że nie będziesz mógł potem ubiegać się o zwrot podatku we wskazanej na zabezpieczenie kwocie na własny rachunek. Ani domagać się zaliczenia jej na następne okresy rozliczeniowe.

Nie musisz stosować określonego wzoru upoważnienia. Powinno ono jednak zawierać co najmniej:

  • datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy,
  • numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub SKOK,
  • rachunek banku lub SKOK, na który ma zostać przekazany zwrot podatku,
  • wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie,
  • wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma zostać przekazana jako zabezpieczenie kredytu,
  • podpis podatnika.

W praktyce zatem, albo samodzielnie napiszesz takie upoważnienie pamiętając o wskazanych elementach, albo wypełnisz druk przygotowany przez instytucję kredytującą.

Gotowe upoważnienie przed złożeniem w urzędzie powinieneś jeszcze potwierdzić w banku lub w SKOK.

Jeżeli bank lub SKOK udzieli ci takiego kredytu, to jego roszczenia z tytułu zabezpieczenia tego kredytu będą miały pierwszeństwo przed zaliczeniem należnego ci zwrotu na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych ujawnionych po złożeniu deklaracji, jak również przed zajęciem wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot.

Ciekawa jestem co o tym sądzisz ? Komentarze mile widziane, zapraszam.

 , .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Jaki powinieneś stosować kurs waluty od stycznia 2013 roku?

Jeżeli w swojej działalności, rozliczając podatek VAT dokonujesz przeliczenia transakcji zawartych w walucie obcej, to musisz wiedzieć, że od 1...

Zamknij