Zwrot nadpłaty podatku

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu  na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych (tych których termin płatności nie upłynął). W razie braku zaległości oraz zobowiązań podlegają zwrotowi, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, czyli tych które jeszcze nie powstały (art. 76 § 2). W takim przypadku należy wskazać na jakie przyszłe zobowiązania ma zostać zaliczona nadpłata.

Trochę inaczej jest w przypadku niewielkich nadpłat, których wielkość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. One również podlegają w pierwszej kolejności zaliczeniu na poczet zaległości i bieżących zobowiązań, ale w razie ich braku automatycznie zalicza się je na poczet przyszłych  zobowiązań podatkowych. Ich zwrot może nastąpić jedynie na wniosek podatnika (art. 76 § 2).

Wymienione w artykule koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki  listowej. Na dzień dzisiejszy wynosi ona 8,80 zł.

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych dokonuje się w formie postanowienia, na które służy zażalenie (art. 76a § 1). W postanowieniu tym przyjmuje się wysokość nadpłaty, która wynika z deklaracji albo decyzji organu podatkowego.

Momentem zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych jest dzień powstania nadpłaty bądź złożenia wniosku o stwierdzenia nadpłaty (art. 76a § 2). Nie jest to więc dzień wydania postanowienia, o którym mowa w paragrafie pierwszym. Oznacza to, że zaległość podatkowa musi istnieć już w momencie powstania nadpłaty. Inaczej nadpłaty nie można  powiązać z zobowiązaniem, gdyż formalnie ono jeszcze nie istnieje.

W przypadku, gdy zobowiązania ciążące na podatniku pochodzą z różnych tytułów, nadpłatę zalicza się na poczet podatku o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże na zapłatę którego podatku ma być przeznaczona. Jeżeli nadpłata nie wystarcza na pokrycie zaległości z odsetkami rozlicza się ją proporcjonalnie na zalęgłość i odsetki.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Odpowiedzialność członka rodziny podatnika

Podstawą odpowiedzialności podatkowej członków rodziny podatnika są zachodzące między nimi związki o charakterze dochodowo-majątkowym. Zgodnie z przepisami członek rodziny odpowiada...

Zamknij