Odpowiedzialność członka rodziny podatnika

Podstawą odpowiedzialności podatkowej członków rodziny podatnika są zachodzące między nimi związki o charakterze dochodowo-majątkowym. Zgodnie z przepisami członek rodziny odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając przez to korzyści (art. 111 § 1).

Inaczej mówiąc przepisy te dotyczą jedynie zaległości odnoszących się do działalności gospodarczej podatnika oraz tych członków rodziny, którzy stale współdziałali z podatnikiem w prowadzeniu tej działalności oraz osiągali z tego tytułu korzyści. Przy czym za członków rodziny można uznać jedynie zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), rodzeństwo, małżonków zstępnych (synowe, zięciowie) oraz dzieci adoptowane lub osoby pozostające w faktycznym pożyciu z podatnikiem (art. 111 § 3).

Ostatni przypadek jest jednak dość trudny do udowodnienia, gdyż nie jest w żaden sposób udokumentowany.

Jako członka rodziny uważa się również małżonków, którzy zawarli umowę ograniczającą wspólność majątkową, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd oraz małżonków pozostających w separacji (art. 111 § 4). Z wymienionego grona członków rodziny wyłącza się zaś osoby wobec których podatnik miał obowiązek alimentacyjny – jedynie do wysokości tego obowiązku (art. 111 § 2).

Zakres odpowiedzialności podatkowej wskazanych w artykule członków rodziny nie jest nieograniczony. Ustawa przewiduje ograniczenia do wysokości uzyskanych korzyści, które dana osoba otrzymała współdziałając z podatnikiem (art. 111 § 5 pkt 1). Z tego powodu organ podatkowy zobowiązany jest do ustalenia podczas postępowania ustalającego zakres odpowiedzialności, czyli inaczej mówiąc wysokość uzyskanych korzyści (zarówno materialnych jak i pieniężnych). Z zasady do korzyści tych nie zalicza się wynagrodzeń za pracę, które wynikają z  umowy wiążącej podatnika i członka jego rodziny.

Prócz tego odpowiedzialność podatkowa członka rodziny jako osoby trzeciej nie obejmuje niepobranych przez inkasenta lub płatnika należności, z wyjątkiem należności, które nie zostały pobrane od członków rodziny wymienionym w paragrafach 3 i 4 artykułu 111.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Decyzja o stwierdzeniu nadpłaty

Jak to zostało wcześniej wspomniane podatnicy mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Generalnie jest to możliwe w trzech...

Zamknij