Decyzja o stwierdzeniu nadpłaty

Jak to zostało wcześniej wspomniane podatnicy mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Generalnie jest to możliwe w trzech sytuacjach:

  • w przypadku kwestionowania zasadności bądź wysokości pobrania podatku przez płatnika,
  • w przypadku wykazania w złożonych deklaracjach nienależnych (całkowicie lub częściowo) zobowiązań podatkowych, które spłacili lub wykazali nadpłatę mniejszą od należnej,
  • w przypadku, gdy nie będąc obowiązani do składowania deklaracji (zeznań) dokonali nienależnej (całkowicie lub częściowo) wpłaty podatku.

Postępowanie o stwierdzeniu nadpłaty nie może być wszczęte z urzędu. Musi wpierw wystąpić wniosek podatnika, płatnika bądź inkasenta. Brak wniosku uniemożliwia wszczęcie postępowania o stwierdzenie nadpłaty nawet wówczas, gdy organ wie o jej występowaniu.

Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji organ nie ma zależności rozstrzygnięcia o nadpłacie. Zgodnie z artykułem 75 § 4 istnieje możliwość zwrotu nadpłaty bez wydania decyzji. Dzieje się tak, gdy organ podatkowy nie ma wątpliwości co do nadpłaty wykazanej w korekcie deklaracji. W takim przypadku zwrot dokonywany jest w ramach tak zwanych czynności materialno-technicznych.

Obowiązujące przepisy przewidują zwrot nadpłaty bez wydania decyzji tylko w tej sytuacji, gdyż nie budzi ona zastrzeżeń. Gdy takie zastrzeżenia są wydaje decyzję określającą zobowiązanie oraz wysokość nadpłaty. Nie można bowiem określić nadpłaty bez uprzedniego określenia prawidłowej wysokości zobowiązania. Przepisy w tej sprawie nie są jednak jednoznaczne – to znaczy nie precyzują czy określenia nadpłaty i zobowiązania można dokonać w ramach jednego postępowania, czy też konieczne są dwa. Fakt, że ordynacja przewiduje stosowanie osobnego stwierdzenia dokonania nadpłaty skłania bardziej ku poglądowi, że decyzje to powinny być wydawane na podstawie odrębnych postępowań. Wydanie decyzji o wysokości nadpłaty przed decyzją o określeniu wysokości zobowiązania spowodowałoby, że to drugie trzeba byłoby umorzyć, a to mijałoby się z celem.

Tryb stwierdzenia zwrotu podatku może być określony również w innych ustawach. Dotyczy to podatku akcyzowego, podatku od środków transportu, podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem oraz zwrotu zapłaconej opłaty od czynności urzędowych, których nie dokonano.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w przypadku rozwodu

Przepisy dotyczące rozwiedzionych małżonków rozpoczynają katalog szczegółowych uregulowań odpowiedzialności osób trzecich (również wobec zobowiązań podatkowych). Według nich rozwiedziony małżonek podatnika...

Zamknij