Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w przypadku rozwodu

Przepisy dotyczące rozwiedzionych małżonków rozpoczynają katalog szczegółowych uregulowań odpowiedzialności osób trzecich (również wobec zobowiązań podatkowych).

Według nich rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym (art. 110 § 1). Na tych samych zasadach ustala się odpowiedzialność w przypadku unieważnienia małżeństwa oraz separacji (art. 110 § 3). Inaczej jest jednak w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – ich  odpowiedzialność podatkową kształtuje artykuł 29 ordynacji.

Generalnie (na podstawie art. 110) decydującym czynnikiem objęcia odpowiedzialności przez rozwiedzionego współmałżonka jest moment powstania zobowiązania. Jednak zgodnie z art. 107 ordynacji odpowiedzialność dotyczy nie zobowiązań a zaległości. Przyjmując za priorytetowy ten artykuł organ nie może obciążyć małżonka za zobowiązania, które stały się zaległościami po rozwodzie.

Do przychylenia się ku stanowisku wynikającym z artykułu 107 świadczy również przepis pozwalający rozwiedzionemu małżonkowi uzyskanie zaświadczenia o wysokości jedynie tych zaległości podatkowych, które powstały w czasie trwania wspólności majątkowej (art. 306 § 1 pkt 3). Gdyby chodziło o wszystkie zaległości można by było uzyskać informacje również o nich.

Ordynacja wymienia również dwa rodzaje należności, których odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego współmałżonka nie obejmuje, a mianowicie kwoty niepobranych  przez płatników i inkasentów należności oraz odsetki za zwłokę i koszty egzekucyjne powstałe po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie (art. 110 § 2).

Na mocy obowiązujących przepisów odpowiedzialność współmałżonka ograniczona została do przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Jak się ustala ten udział? Po orzeczeniu rozwodu majątek nie jest dzielony automatycznie, ale jego podział nie należy tez do zadań organów podatkowych. Można tego dokonać jednak na podstawie umowy współmałżonków bądź orzeczenia sądowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dla odpowiedzialności podatkowej nie ma znaczenia czy taki podział został dokonany czy też nie. Po prostu ustalenie takie będzie musiało nastąpić w chwili wystąpienia takiej potrzeby.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Stwierdzenie wystąpienia nadpłaty przez organ podatkowy

Oprócz decyzji w sprawie określania wysokości nadpłaty według artykułu 74a organ podatkowy może wydać decyzję stwierdzającą nadpłatę. Wydaje się ją...

Zamknij