Przedawnienie i umorzenie odpowiedzialności osób trzecich

Obarczenie odpowiedzialnością osób trzecich może ulec przedawnieniu bądź umorzeniu. Przedawnienie wydania decyzji o odpowiedzialności następuje jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała dana zaległość podatkowa upłynęło 5 lat (art. 118 § 1). Przedawnienie zobowiązania wynikające z wydanej decyzji następuje zaś po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (art. 118 § 2).

Przedawnienie następuje także w przypadku wygaśnięcia zaległości podatkowej ciążącej na pierwotnym dłużniku, z reguły jednak to odpowiedzialność osoby trzeciej wygasa wcześniej (przedawnienie zaległości podatnika uregulowane jest w art. 70 § 1 ordynacji).

Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany w przypadku wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku bądź zaległości lub rozłożeniu ich na raty (art. 67a §1), do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub ostatniej raty zaległości. Bieg terminu przedawnienia ulega również przerwaniu w wypadku ogłoszenia upadłości, a zaczyna biec na nowo po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Umorzenie odpowiedzialności osób trzecich może zaś nastąpić w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (zgodnie z artykułem 67c § 2) na wniosek osoby trzeciej. Przy czym należy zauważyć, że jeżeli o umorzenie wnosi podatnik to przy przychylnej decyzji umorzenie jego zobowiązania skutkuje jednoczesnym umorzeniem odpowiedzialności osoby trzeciej (mimo solidarnego charakteru odpowiedzialności), zaś w przypadku, gdy o umorzenie wnosi osoba trzecia decyzja przychylna nie powoduje umorzenia zobowiązania podatnika.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy

Nie zawsze określenie nadpłaty należy do podatnika. W przypadkach niewymienionych w artykułach 73 § 2 i 74 określenie wysokości nadpłaty...

Zamknij