Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej

Oprócz przepływów operacyjnych w przedsiębiorstwie pojawiają się przychody i koszty, co za tym idzie również przepływy pieniężne, na dodatkowych polach. Grupuje się je w dwa segmenty: działalność inwestycyjną i działalność finansową.

W przypadku działalności inwestycyjnej przepływy pieniężne o wartości dodatniej lub ujemnej powstają w wyniku sprzedaży majątku trwałego (zbędne maszyny, grunty , itp)  i poprzez nakłady inwestycyjne. Wynik przepływów dodatni lub ujemny świadczy przede wszystkim o rozwoju przedsiębiorstwa. Intensywny rozwój wymusza niejako konieczność inwestowania, przy czym oczywiste jest, że wydatki na inwestycje przekroczą wpływy z tytułu sprzedaży zużytych i  zbędnych składników majątku.

Druga działalność poboczna to działalność finansowa. Wpływami z tego rodzaju działalności będą odsetki uzyskane z lokat bankowych a wydatkami odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. W szerszym zakresie na przepływy finansowe będą też miały wpływ emitowane akcje, koszty leasingu itp. Ujemne przepływy z działalności finansowej świadczyć będą zazwyczaj o tym, że przedsiębiorstwo w znacznym stopniu korzysta z finansowania zewnętrznego.

Warto czasami pokusić się o głębszą analizę kondycji firmy na podstawie przepływów i co jakiś czas sprawdzić wydajność gospodarowania środkami pieniężnymi a więc majątkiem firmy, zwłaszcza tym będącym w obrocie w podstawowym segmencie działalności. Dzięki specjalnie opracowanym wskaźnikom możesz na przykład stwierdzić ile złotych dodatkowej gotówki uzyskujesz z jednej złotówki będącej w obrocie operacyjnym lub w jakim stopniu będziesz w stanie sfinansować wydatki przedsiębiorstwa z wygospodarowywanych samodzielnie środków.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Nadwyżka i niedobór środków pieniężnych

Działalność gospodarcza, jak doskonale wiesz z doświadczenia po pierwsze charakteryzuje się dużą dynamiką, po drugie oprócz dochodów i kosztów z...

Zamknij