Aktywa o wyższej płynności

Aktywa o dużej płynności stanowią drugą po aktywach trwałych grupę aktywów.

Z uwagi na tę płynność nazywane są aktywami obrotowymi. Podobnie jak w przypadku środków trwałych, w ramach posiadanego majątku obrotowego również można wyodrębnić kilka podgrup.

Pierwszą i najoczywistszą z nich będą wszelkie zapasy. Zapasy to, najogólniej rzecz ujmując, wszystkie rzeczowe składniki majątku o okresie używania poniżej 12 m-cy, z założenia przeznaczone są do obrotu, w wyniku którego uzyskujesz niemal natychmiastowy efekt w postaci zysku bądź straty.

Jeśli twoja firma zajmuje się produkcją, zapasami będą wszystkie materiały służące do produkcji niezależnie od tego czy zostały zakupione czy wytworzone we własnym zakresie. Do tego typu zapasów zaliczyć możesz nie tylko podstawowy materiał przetwarzany w procesie produkcyjnym ale też szybko zużywające się narzędzia czy części zapasowe maszyn.

W procesie produkcyjnym powstaje drugi składnik zapasów w postaci produktów przeznaczonych do sprzedaży. Trzecim takim składnikiem, pojawiającym się głónie w firmach handlowych lub produkcyjno – handlowych, będą  towary, czyli przedmioty nabyte w celu ich odsprzedaży w niezmienionej postaci.

Poza  zapasami, majątkiem typowo obrotowym są też należności krótkoterminowe. Należności to środki pozostające chwilowo w dyspozycji osób trzecich (odbiorców bądź pracowników), ale ewidentnie pozostające twoją własnością. Przy okazji należy zauważyć, że należności od odbiorców niezależnie od terminu spłaty (również w przypadku terminów przekraczających 12 m-cy) zawsze powinny być zaliczane do majątku obrotowego  firmy.

Na koniec pozostaje nam już tylko wymienić najbardziej płynne aktywa obrotowe w postaci  papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży (np. akcji), lokat terminowych i środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych bądź w kasie firmy.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Płynność finansowa firmy nie tylko na dziś

Prowadzisz własną firmę i doskonale wiesz, jak ważne dla sprawnego funkcjonowania twojego przedsiębiorstwa, jest zachowanie zdolności do terminowego regulowania zobowiązań...

Zamknij